Bridgeclub "De Mookers"

Bridgeclub De Mookers is opgericht in september 1960 en zal in 2020 het 60-jarig jubileum vieren.

De club stelt zich ten doel de bridgesport te doen beoefenen door recreatief bridge en door het organiseren van wedstrijden. Van alle bridgers wordt verwacht dat zij zich inzetten voor gezelligheid en ontspanning.

Alle leden van de club, dus zowel "recreatieleden" als "competitieleden", hebben dezelfde speelrechten en zij betalen dezelfde jaarlijkse contributie.

 

Vanaf nu speelt Bridgeclub De Mookers nog uitsluitend in ’t Môks Café, Groesbeekseweg 3, 6585 KE Mook, op woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

 

Woensdagmiddag "recreatie"-bridge met een uitslag, maar geen competitie

Op woensdagmiddag wordt gedurende het gehele jaar recreatiebridge gespeeld.

Bridgespelers, die nog mochten schromen om de stap van huiskamerbridge naar clubbridge te zetten, helpen wij graag over de drempel. Hiervoor is de speelgelegenheid op woensdagmiddag heel geschikt. Er wordt dan in een lager tempo gespeeld zonder klok (20 spellen).

Ook kunnen eenlingen zich aanmelden. Er wordt zo mogelijk voor een partner gezorgd en in het verleden is dit bijna altijd gelukt.

Deze middag staat tevens open voor niet-leden. Leden van andere NBB-clubs (Nederlandse Bridge Bond) betalen per middag € 2,- als bijdrage in de kosten van het materiaal. Zij dienen wel hun lidmaatschapsnummer van de NBB bij aanmelding door te geven. Wie géén lid is van de NBB betaalt € 3,00. Dit hangt o.a. samen met de afdracht aan de NBB voor het gebruik van het uitslagenprogramma.

Wanneer u op woensdagmiddag mee wilt spelen dient U zich uiterlijk woensdag om 11.00 uur via e-mail (demookers@gmail.com) aan te melden bij de wedstrijdleider. Deelnemers ontvangen na tijdige aanmelding op woensdag tussen 12.00 en 12.30 uur bericht over plaatsing voor die middag.

 

Donderdagmiddag "zomer"-bridge

Gedurende de zomermaanden (16 mei tot 5 september) wordt op donderdagmiddag in ‘t Môks Café vrij gebridged. De aanmelding verloopt op dezelfde manier als voor het recreatief bridge op woensdagmiddag.  Dus aanmelden op donderdag vóór 11.00 uur op e-mail adres demookers@gmail.com. Bericht over plaatsing volgt tussen 12.00 en 12.30 uur.

 

Donderdagmiddag "competitie"-bridge

In het wedstrijdseizoen wordt op donderdagmiddag competitie gespeeld in 't Môks Café. Het seizoen loopt van medio september 2019 tot medio mei 2020.

Bij aanvang van het seizoen ontvangt ieder paar van de wedstrijdleider het Wedstrijdschema. In het seizoen 2019-2020 wordt gespeeld in twee lijnen van elk minimaal 10 paren.

 

Kennismaking met Bridgeclub De Mookers

In de zomer bieden wij van woensdag 15 mei t/m donderdag 5 september 2019 (met uitzondering van Hemelvaartsdag en de Vierdaagseweek) nieuwe leden de gelegenheid om op woensdag- en/of donderdagmiddagen gratis kennis te maken met onze club. Vooraanmelding op de gebruikelijke wijze, per paar of individueel, uiterlijk vóór 11.00 uur met vermelding van de gewenste speeldag op demookers@gmail.com.  (Indien NBB-lid graag NBB-lidmaatschapsnummer vermelden.)

 

Nieuwe leden

Belangstellende competitie- en recreatiebridgers kunnen zich melden bij de secretaris:

Johan M. Thijssen, Professor Cornelissenstraat 80, 6524 PJ Nijmegen, tel. 0623151723

e-mail: johanthijssen@kpnmail.nl