Protestformulier

 

Protestformulier
  Formulier Beroep tegen een arbitrale Beslissing / Bridgeclub Wijchen                                          
                        INVULLEN DOOR DE ARBITER                                          
  Datum: …………………………….. NAAM voluit           NAAM voluit                                    
  Dit protest wordt ingediend door: ……………………………….     ……………………………..                              
                                                                                 
                    ……………………………….     ………………………………                              
                                                                                 
  Dit protest betreft - aankruisen wat van toepassing is:                                                    
  0 Parencompetitie       0 Viertallen-competitie                                                
                                                                                 
                                                                               
    Spel: ………………………………                                                          
    Gever: ……………………………….                                                          
    Kwetsbaar: …………………………                                                          
                                                                                 
                      N                                                      
                    W   O                                                    
                                                                         
                      Z                                                      
                                                                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                                 
  Biedverloop                                                                        
        NOORD     OOST       ZUID       WEST                                        
NAMEN   ………………….. ……………………. ……………………. ……………………..                                      
                                                                                 
  1                                                                          
                                                                               
  2                                                                          
                                                                               
  3                                           PAS                              
                                                                                 
  4                                             Dbl                              
                                                                                 
  5                                             Rdbl                              
                                                                                 
  6                                               A                              
    Uitkomst               Resultaat                                                    
                                                                                 
                                                                                 
  Naam van de arbiter:             Arbitrale score :                                                    
                                                                                 
  Motivatie van de Arbiter om tot deze beslissing te besluiten:                                                    
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
  Motivatie van Protest-indieners om beroep aan te tekenen tegen deze beslising van de arbiter:                                    
                        INVULLEN DOOR DE PROTEST - INDIENERS                                  
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
    Handtekening Protest-indiener:           Handtekening Bridgepartner Protest-indiener                              
                                                                                 
    ……………………………………..               ……………………………………..                                
                                                                                 
                                                                                 
  Oordeel van het Protestcomité       INVULLEN DOOR VOORZITTER PROTEST - COMITÉ                                
  Datum:                                                                          
                                                                                 
  Het protestcomité bestaat uit de volgende personen:                                                      
    1. Naam voorzitter van het Protestcomité:   ………………………………………………………                                
                                                                                 
    2. Naam lid van het Protestcomité     ………………………………………………………                                
                                                                                 
    3. Naam lid van het Protestcomité     ………………………………………………………                                
                                                                                 
                                                                                 
  Motivatie van de Protestcomité om tot dit oordeel te besluiten:                                                  
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
    Namens het Protestcomité, de voorzitter       Handtekening:   ………………………………………