Aanmelden als nieuw lid

 

Aanmelden als lid

 

Wilt U lid worden van B.C. Wijchen, vul dan onderstaand formulier in of neem contact op met de secretaris (bridgeclubwijchen@gmail.com).

 

U kunt het formulier niet op deze site invullen en opsturen. U kunt de tekst van het formulier hieronder selecteren, kopiëren en plakken in een tekstbestand (bijvoorbeeld in Word). Daar kunt u het opslaan en als bijlage per e-mail naar bovenvermeld e-mailadres van Bridge Club Wijchen sturen.

 

Hierbij geef ik mij op als lid van de Bridge Club Wijchen (B.C.W.)

 

Naam:

Voorletter(s):

Voornaam: Man / Vrouw *)

Geboortedatum:

 

Adres:

Telefoon:

Postcode:

Woonplaats:

E-mailadres:

 

 

Ingangsdatum lidmaatschap:

 

Heeft u al eerder gebridged ? JA / NEE *)

 

Zo NEE,

a. Wilt u deelnemen aan de cursus 'Startersbridge' ? *)

b. Wilt u deelnemen aan de reguliere 'beginners'cursus ? *)

 

Bent u lid (geweest) van een andere bridgeclub ? JA / NEE *)

Zo JA, welke bridgeclub(s) ?

a. te

b. te

c. te

 

In welke groep van de bridgeclub waar u het laatst heeft gespeeld, speelde u ?

aflopend: A, B, C, D *)

 

Bent u lid van de Nederlandse Bridge Bond ? JA / NEE *)

 

Zo JA, wat is uw NBB-lidmaatschapsnummer ?

 

Zoals u weet drijven de activiteiten van een sportvereniging op de inzet van een aantal vrijwilligers.

 

Wellicht dat u op een of meer terreinen voor de BCW (op termijn) beschikbaar wilt zijn.

 

Zo JA Binnen welk onderdeel zou u als vrijwilliger werkzaam willen zijn?

 

a. In het Bestuur B.C.W. (Dagelijks bestuur, ander bestuurslid) *)

b. In de Technische Commissie (wedstrijdleiding , arbiter) *)

c. In de Evenementencommissie (Bridgedrives, toernooien) *)

d. Anders, (webmaster, sponsoring, hand- en spandiensten) *)

 

*) Doorhalen svp, wat niet van toepassing is.

 

 

Datum: :

 

 

Inleveren of e-mailen bij / naar de secretaris van de Bridge Club Wijchen!