A.L.V. Bridge Bond Nijmegen
Geplaatst op vrijdag 14 augustus 2020 - 10:55 door Marc de Ronde

Op 31 augustus wordt het seizoen 2020-2021 met de Algemenen Ledenvergadering geopend.

Deze vindt  zoals gebruikelijk plaats in Wijkcentrum de Burghardt en start om 19.45

Alle leden hebben per mail een uitnodiging ontvangen.

De vergaderstukken zijn ook opgenomen in het ledenkatern op deze website.