Samenvatting ALV 26-08
Geplaatst op donderdag 29 augustus 2019 - 15:42 door Youp Caris

Tijdens de ALV van 26-08 zijn 2 nieuwe bestuursleden gekozen.

 

Koos van der Vegt zal Gerard assisteren bij wedstrijdzaken.

Youp Caris zal de voorzittersrol op zich nemen.

 

Marc de Ronde heeft de functie van George als secretaris op zich genomen.

George zal algemeen bestuurslid blijven.

Gerard en Saskia zullen hen taken als wedstrijdleider respectievelijk penningmeester op zich blijven nemen.

 

Daarnaast is er een uitgebreide discussie geweest over het beleid en de visie van de club waar nuttige opmerkingen en ideeen van de leden uit zijn voortgevloeid, nogmaals dank voor iedereen die hieraan bij heeft gedragen. Het bestuur zal zich hier samen snel over buigen en er is beloofd binnen 3 weken een terugkoppeling naar de leden te laten plaatsvinden.