WEDSTRIJDREGLEMENT

 

       

ARTIKEL 1. -ALGEMEEN

DE BRIDGECLUB IS AANGESLOTEN BIJ DE NEDERLANDSE BRIDGE BOND "NBB" EN HOORT BIJ ZEELAND ONDER NO 14-037

ALLE DOOR DE VERENIGING GESPEELDE EVENEMENTEN WORDEN GESPEELD VOLGENS DE REGELS VAN DE NBB.

 

ARTIKEL 2. -WEDSTRIJDLEIDING (W.L)

DE ALGEMENE WEDSTRIJDLEIDING IS IN HANDEN VAN EEN W.L, DIE DAARTOE DOOR HET BESTUUR WORDT AANGEZOCHT.

HIJ KAN ZICH LATEN BIJSTAAN DOOR EEN OF MEERDERE ASSISTENTEN.

 

ARTIKEL 3. -INDELEN VAN DE PAREN IN GROEPEN (PARENCOMPETITIE)

 3.1.           -ALS ER VERSCHILLENDE GROEPEN KUNNEN WORDEN GEVORMD,WORDT

                  HOOGSTE "A" GENOEMD EN DAAROPVOLGEND "B" ETC.

 3.2.           -INDIEN ER MEER DAN 20 PAREN ZIJN WORDT EEN TWEEDE GROEP "B"   

                  GEVORMD.

 

ARTIKEL  4. -SPEELSEIZOEN

                  HET SPEELSEIZOEN ZAL BESTAAN UIT HET DOOR HET BESTUUR  

                  VOORGESTELD AANTAL SPEELAVONDEN EN DIT AAN HET BEGIN VAN HET                       

                  SEIZOEN AAN DE LEDEN TER BESCHIKKING STELLEN.

                  ER WORDT GESPEELD OP WOENSDAGEN OM 19.30 UUR.

 

ARTIKEL  5. -LEDEN

 5.1.           -ELK LID IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR EEN INVALLER

 5.2.           -INDIEN EEN LID VAN DE CLUB NIET MET EIGEN PARTNER SPEELT, 

                  ONGEACHT MET WIE DAN OOK EN IN WELKE GROEP ONTVANGT HIJ

                  VOOR DIE AVOND MINIMAAL 47% EN MAXIMAAL 53%.

 5.3.            -DE 3 ONDERSTE PAREN UIT DE A DEGRADEREN EN DE 3 BOVENSTE

                  PAREN UIT DE B PROMOVEREN.

 5.4.           EEN LID/PAAR UIT DE B DIE IN DE A SPELEN ONTVANGEN MINIMAAL 50%

                  EN MAXIMAAL 53%. EEN LID/PAAR DIE UIT DE A IN DE B SPELEN KRIJGT   

                  MINIMAAL 47 EN MAXIMAAL 53.  

 5.5.           BIJ AFMELDING VAN EEN KOMPLEET PAAR, ONTVANGT MEN DE 1E KEER 

                  50%, VOOR DE 2E EN 3E 47%.

 5.6.           NA 3X AFWEZIG VOLGT 0% EN DEGRADATIE.

 5.7.           PAREN DIE EEN BIJNA VOLLEDIGE COMPETITIERONDE AFWEZIG ZIJN EN IN DE  

                  VOORGAANDE COMPETITIERONDE IN DE "A" NIET OP EEN DEGRADATIE-

                  PLAATS ZIJN GEEINDIGD, MOGEN IN "A" BLIJVEN SPELEN.

 5.8            NA 16.00 UUR OP WOENSDAGEN UITSLUITEND PER TELEFOON

 ARTIKEL 6.-ARBITRAGE

 ELK LID WORDT VERZOCHT OM BIJ EEN ONREGELMATIGHEID ARBITRAGE TE   

 VRAGEN.

 ARTIKEL7. -ONVOORZIEN IN REGLEMENTEN

 IN GEVALLEN WAAR IN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET BESLIST DE W.L.