Algemene clubgegevens

Aantal leden: 49
Datum oprichting: 28-10-1981
Datum toetreding: 01-09-1982
Oudste lid: Th. van Vugt 04-06-1934
Jongste lid: L.W.W. Geelhoed 25-04-1963
Gemiddelde leeftijd: 74,1
Verhouding man/vrouw: 55/45
Gemiddeld aantal MP: 4.981
Gemiddelde rating: 565

Speellocatie

de Grutterswei
Willemstraat 14
3255 BS OUDE-TONGE
0187-641500

Speeldagen

woensdagavond (Aanvang: 19:30)