Verwijzing naar District Zeeland

Er staan vaak interessante onderwerpen op de site van ons district.

Ze zijn te vinden bij https://www.nbbclubsites.nl/district/14