Meespelen als genodigde

Meespelen als genodigde

1. Definitie:

Een genodigde speler is iemand die door een lid van BCW uitgenodigd is om als paar met dit lid een hele competitieronde mee te spelen.

Een lid kan geen genodigde speler hebben van dezelfde groep van BCW, dus iemand van de woensdaggroep kan niemand kiezen uit deze groep, maar wel van de donderdaggroep. En omgekeerd.

Een genodigde speler hoeft geen lid van BCW te zijn.

2. Status:

Genodigde spelers van buiten de club zijn geen lid. Ze kunnen geen rechten claimen, behalve dat ze die competitieronde meespelen, maar zie punt 4. Ze worden niet aan de NBB en de secretaris  doorgegeven.

Ze worden opgenomen in de stand met de normale P/D –regeling.

3. Kosten:

Een genodigde speler, die lid is van BCW, betaalt € 8,50 per competitieronde; alle anderen € 12  per competitieronde; deze bedragen zijn gebaseerd op de contributiebedragen bij BCW.

4. Voorwaarden:

De genodigde speler wordt door het lid gemeld aan de WL. De betaling geschiedt minimaal een dag, voordat de competitieronde begint aan de WL, die de competitie dan kan opzetten. Wie niet betaald heeft, speelt niet mee.

De WL geeft de betaling door aan de penningmeester. Er is hierover een duidelijke en heldere communicatie tussen de WL's van de woensdag- en de donderdaggroep onderling en de penningmeester, zodat die ook niks mist.

Uiteraard: waar speler staat, kan ook speelster gelezen worden.