Clubkampioenschap 2016

lijn rang Paarnamen Gemiddelde Totaal 1 1 A/B 2 2 A/B 3 3 A/B 4 4 A/B 5 5 A/B 6 6 A/B
A 1 Aimé Dusarduijn & Noel Raeman 59,44 54,85 A 54,41 A 62,96 A 59,14 A 60,80 A 53,88 A
A 2 Barbara Kornaat-Neeleman & Gerrit Viveen 59,36 56,87 A 50,32 A 58,04 A 48,98 A 59,90 A 62,62 A
A 3 Danny Janssens & Ruud de Meijer 58,25 62,33 A 57,76 A 51,52 A 57,26 A 55,64 A 49,5 A
A 4 Kriss van Opdorp & Tonny de Jonge 51,59 55,27 A 51,51 A 51,56 A 48,01 A 45,87 A 45,06 A
A 5 Walter D' Hondt & Roger de Saer 50,20 48,49 A 46,77 A 54,08 A 49,38 A 48,83 A 47,89 A
A 6 Maria Sesselle & Willy de Zeeuw 48,76 48,42 A 50,21 A 51,72 A 44,68 A   X   X
A 7 Dian de Kruijter-de Rijcke & Jelien Faas 44,68 48,91 A 42,44 A 55,64 B 39,08 A 56,98 B 48,30 A
A 8 David Overdulve & Lizzy Overdulve 46,80 47,97 A 44,13 A 45,84 A 49,26 A 40,59 A 57,4 B
B 1 Anneke Impens & Marijke de Wilde 55,03 56,20 B 53,84 B 54,86 B 49,25 B 55,21 B 44,39 A
B 2 Miriam de Munck & Cora Munter 53,39 50,02 B 44,38 B 52,18 B 50,38 B 53,13 B 57,87 B
B 3 Corrie Kiewiet - Schot & Frieda Verstraeten 51,90 52,38 B 53,01 B 49,08 B 49,6 B 50,35 B 51,85 B
B 4 Ria van Gelder & Veerle Willemsen - de Smit 54,16 48,74 B 49,16 B 44,45 B 58,85 B 40,61 A 59,89 B
B 5 Loes van Waterschoot - Blondeel & Heleen Zwartele - Penne 53,81 43,62 A 61,68 B ,38,01 A 48,52 B 54,52 B 50,52 B
B 6 Emmy Cornelis & Sari de Zeeuw 47,84 49,31 B 41,23 B 47,12 B 53,70 B 49,94 A 44,46 A
B 7 Jaap Bosman & Willy van de Voorde 48,30 48,48 B 43,23 B 43,77 B 44,44 B 53,16 B 47,11 B
B 8 Julien de Groene & Nelly Sassen - Engels 48,59 36,89 B 55,34 B 39,1 A 51,35 B 50,79 B   X
B 9 Magda Herweijer & Susan van Hijfte 48,09 51,14 B 47,05 B 47,49 B 46,67 B 41,59 B 39,32 B
B 10 Deline de Meijer & Mieke van Rijen 45,68 44,37 B 46,26 B 47,66 B 40,04 B 42,78 B 44,43 B
X   Rita van Tatenhove & Irmgard 'd Hond 55,54   X   X   X 54,54 A 52,01 A 60,06 A
X   Rita van Tatenhove & Walter Weyn 53,10 57,96 A 52,69 A 48,64 A   X   X   X
X   Ine Janse en Tanneke Kaijser 52,32   X   X 58,54 B 51,96 A 46,43 A 52,34 A
X   Irmgard 'd Hondt en Tanneke Kaijser 50,54 49,63 A 50,02 A   X 51,96 A   X   X
X   Joke Koster-Koster & Jan Koster 45,01 47,86 B 46,19 A 40,55 A 42,92 A 44,27 B 48,25 B
X   Corrie de Groene en Jose de Wit 44,16   X   X   X   X 46,41 B 41,90 B
                               
X   geen uitslag mogelijk                          
    cursief en onderstreept:  uitslag telt niet mee