Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Clubmateriaalbeheerder
Roger de Saer
0117-301900
Voorzitter
Aimé Dusarduijn
0117-301787
Secretaris
Ria van Gelder
0117-302382
Penningmeester
Roger de Saer
0117-301900
Bestuurslid
Roger de Saer
0117-301900
Bestuurslid
Veerle Willemsen-de Smit
0117-306306
MP-administrateur
Tanneke Kaijser
06-40609059
Ledenadministrateur
Roger de Saer
0117-301900
TC-voorzitter
Aimé Dusarduijn
0117-301787
Competitieleider extern
Aimé Dusarduijn
0117-301787
Webmaster
Tanneke Kaijser
06-40609059
Contactpersoon NBBR
Aimé Dusarduijn
0117-301787
Contactpersoon NBBR
Tanneke Kaijser
06-40609059