Klaarzetten, opruimen en aanverwante zaken

Klaarzetten, opruimen en aanverwante zaken.

Klaarleggen spelmateriaal (vóór aanvang zitting):

  • Zie de lijst die is opgenomen in het wedstrijdschema. Die is te vinden op onze website en daar staan de paren die geacht worden te helpen met het klaarleggen van het spelmateriaal op een bepaalde datum. Mocht een paar onverhoopt verhinderd zijn, dan dient dat paar zelf te zorgen voor vervanging. Bijvoorbeeld door te ruilen met een ander paar.
  • Wees tijdig aanwezig om voldoende tijd te hebben.

 

Ná de laatste ronde (dit geldt voor alle spelers !):

  • Leg bij elk spel één kaart met de beeldzijde naar boven in het bord. Dat voorkomt dat er misverstanden ontstaan of bij een volgende zitting het spel nog wel of niet moet worden gewassen.
  • Berg de biedkaarten op in de biedbox.
  • Breng het spelmateriaal terug naar de tafel waar bij de aanvang van de zitting de spellen hebben gelegen. Het is gebruikelijk dat degene die Noord zit dat voor zijn/haar rekening neemt. Maar het mag natuurlijk ook iemand anders zijn.
  • Let op ! Het kan zijn dat de spellen aan een tafel niet meer in de laatste ronde(n) worden gespeeld (‘Einde zitting’ op het display van het kastje). Ook dan geldt het hier voornoemde.

 

Opruimen spelmateriaal:

  • Als aan alle tafels alle spellen zijn gespeeld en het spelmateriaal is verzameld op de hiervoor genoemde tafel kan het verdere opruimen beginnen (al het spelmateriaal terugbrengen naar de kast). Dat doen de paren die ook het spelmateriaal hebben klaargelegd (zie hiervoor).