Nieuwsbrief Anner B.C.
Geplaatst op dinsdag 12 februari 2019 - 15:22

Nieuwsbrief Anner Bridge Club

Beste leden,

Hierbij ontvangen jullie de jaarlijkse nieuwsbrief van onze vereniging.

 

Lustrum.

De Anner Bridge Club bestaat dit kalenderjaar 40 jaar en dat gaan we als leden met elkaar vieren op 12 oktober 2019 vanaf 17.00 uur bij Woodz.

 

Er zullen op deze avond ook foto’s gemaakt worden. Een aantal daarvan zullen geplaatst worden op de site van onze club. Leden die hier bezwaar tegen  hebben, willen wij vragen dit tijdig door te geven. (Verplicht in kader van de privacywet)

 

De lustrumcommissie bestaat  uit Hanneke Huizing, Alie Slooff, Wilma Dommering en Rika Zwart. De commissie gaat haar uiterste best doen om er een onvergetelijke avond van te maken, maar dat kunnen zij niet alleen. Wie leuke suggesties of voorstellen heeft kan deze in de ideeën-bus deponeren.

 

Bridgelessen

De bridgelessen staan dit seizoen onder leiding van Martin Lammerts.

Maar liefst 20 cursisten doen gedurende 12 (woensdag) avonden mee om de basisbeginselen van het spel te leren.

 

Oefenavonden

Op woensdagavond in de oneven weken kunnen alle leden in Woodz  meedoen met de bridge-oefenavonden, geleid door Jan Schlebusch. Wij zijn blij met de grote belangstelling voor deze oefenlessen en bedanken Jan voor zijn  inzet.

Dus allemaal enthousiaste bridgers in zowel de voorzaal als in de achterzaal.

 

Hartentroef Drive

Afgelopen jaar heeft onze vereniging weer meegedaan aan de Hartentroef Drive.

Het totale inschrijfgeld  was € 600,00 en is overgemaakt aan Unicef. De landelijke opbrengst  van Hartentroef was ruim € 68.000,00

 

Winterdrive

Op de winterdrive van 20 januari jl. deden er 28 paren mee. Zowel de drive als de catering na afloop waren prima verzorgd.

 

Drives die nog komen zijn: De Lentedrive op 7 april en de Aspergedrive op 26 mei.

Denken jullie ook aan de Tuinenbridge deze gezellige dag zal gehouden worden op zondag 21 juli. De officiële uitnodigingen komen nog.

 

Enquête

Op aangeven van één van onze leden is er een enquête gehouden. De uitkomst hiervan wordt op de ledenvergadering besproken. Vooruitlopend hierop kunnen wij al noemen dat de uitslag omtrent de kaartverdeling een uitkomst 50-50 heeft opgeleverd. Reden voor ons om met het invoeren van de spelverdeling door te blijven gaan.

 

Contactpersoon  voor een geschikte partner

Hanneke Huizing is contactpersoon bij de zoektocht naar een nieuwe bridgepartner.

Laat haar weten  voor welke speelavond/middag u nog geen partner heeft.

Contactgegevens zijn: bestuur@annerbc.nl

 

Afmelden

Het afmelden voor de competitiezittingen met behulp van het Bridge meld systeem (Brimel) gaat over het algemeen erg goed. Bijna iedereen kent het wachtwoord (Anne79)  

Maar wist je dat je via dit systeem ook een partner kunt vinden als je een invaller nodig hebt? Er melden zich heel vaak paren af, terwijl er maar één persoon verhinderd is. Als je partner niet kan, kijk dan via het Brimel-systeem of er een invaller is.

Het bestuur wil jullie dan ook dringend vragen hier gebruik van te maken.

Hoe meer leden er komen op onze competitieavonden, hoe beter.

 

Ook zijn we op zoek naar vaste invallers voor onze competities, zowel op dinsdagmiddag  als op de donderdagavonden. Je kunt je melden bij Herman den Uyl. Hij vermeldt dit in het Brimel-systeem.

 

Kofferbridge

In het verleden werd er veel gebruik gemaakt van onze kofferbridge

De laatste tijd is dat erg teruggelopen. Het bestuur wil proberen om kofferbridge weer leuker en spannender te maken.

Herman den Uyl verzorgt het kofferbridge. Hij heeft op dit moment 5 koffers die ook leuk zijn als je ze voor de  eerste keer speelt. De  spellen zijn al eerder gespeeld in de competitie van een gewone Nederlandse bridgeclub. Er zijn dan ook al 14 uitslagen bekend. In de koffers zitten 24 spellen. Als je maar 12 spellen speelt vraag je voor de volgende keer gewoon dezelfde koffer en speel je de volgende 12 spellen (wel op dezelfde manier NZ-OW gaan zitten).

Je betaalt € 2,50 voor het spelen (24 spellen) van een koffer.

 

Lief en Leed

De lief en leed bezoekjes worden verzorgd door Alie Slooff. Mocht er iemand bijna ‘vergeten’ worden,  laat het haar dan even weten. (0592-272796)

 

Sport en Spel Annen

De Sport en Spelweek Commissie heeft ons weer gevraagd om de bridgeavond  te organiseren. Deelnemers kunnen zich via hun ploegleiders opgeven.

Ook organiseren wij deze avond een Open Bridgedrive. Deelname gratis. Inschrijven vanaf 1900 uur bij De Grutter te Annen.