Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Clubcoordinator nieuwe leden
Mevr. J.H. Huizing
0592-271282
Voorzitter
Mevr. M. Steenbergen
0592-421133
Vice-voorzitter
Mevr. J.H. Huizing
0592-271282
Secretaris
Dhr. A. Eendebak
Penningmeester
Mevr. E. Hoekstra-Schenkels
06-51529555
Bestuurslid
Mevr. E. Hoekstra-Schenkels
06-51529555
Bestuurslid
Mevr. A. Slooff
0592-272796
Ledenadministrateur
Mevr. M. Steenbergen
0592-421133
TC-voorzitter
Mevr. H. Reugebrink
0592-271594
TC-lid
Mevr. W.J. Greving
0592-271778
TC-lid
Dhr. A. Eendebak
0592-271601
TC-lid
Mevr. M. Steenbergen
0592-421133
Webmaster
Dhr. A. Eendebak