Wedstrijdreglement

Download reglement:

Het competitiereglement van bc Zuidlaren. Zie het bestand REGLEMENT PER NOV 2018.pdf

 

Door invoering van het rankingsysteem is dit reglement grotendeels niet meer van toepassing.

Tijdens de proefperiode van het rankingsysteem is de uitleg zoals dit op de site bij NBB-Clubranking is aangegeven in de plaats gekomen van het huidige competitiereglement.

 

Zie: NBB C L U B R A N K I N G Systeem.