Informatiefolder voor de (nieuwe) leden.

Algemene informatie voor de (nieuwe) leden van de Bridgeclub Zuidlaren

 

Het bestuur van de Bridgeclub Zuidlaren wilt U met deze introductiefolder informeren over de doelstelling en de gang van zaken binnen uw nieuwe bridgeclub.

 

Wat zijn onze doelen

Het hoofddoel van de Bridgeclub Zuidlaren is het creëren van een prettige en competitieve omgeving voor bridgers van elk niveau voor het beoefenen van het uitdagende bridgespel.  De bridgeclub wil de leden verder een plezierige ontspanning bieden waarbij de sociale component van het verenigingsleven een belangrijke rol vervult; spelenderwijs blijft U ook sociaal actief.

Een nevendoel is dat het bestuur de leden de mogelijkheid wil geven om het bied- en speelniveau te verhogen. Hiertoe worden op maat gesneden Cursussen aangeboden door een gediplomeerde bridgedocent; vindt Huiskamerbridge onder deskundige begeleiding van eigen clubleden plaats en kan gebruik worden gemaakt van het zogenoemde Kofferbridge. Hiermee kan men thuis in een rustige sfeer spelen, resultaten vergelijken en napraten over het biedverloop en de keuzes bij af-/tegenspelen. Dit alles heeft tot doel om het plezier in,  de kennis van en de ervaringen met het bridgen te vergroten.

 

De Cluborganisatie

Bridgeclub Zuidlaren is een Vereniging. Het bestuur van de bridgeclub legt verantwoording af aan de leden van deze vereniging in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) over het uitgevoerde en nog te voeren beleid.

Het bestuur geeft op de eigen website ( via www.nbbclubsites.nl/club/13031 te openen ) informatie over de samenstelling van het Bestuur, de Technische en de Activiteiten commissie. U leest hier over de opzet en het verloop van de competitie op club- en districtsniveau, de behaalde meesterpunten en de ranking binnen de Nederlandse Bridge Bond ( NBB ) en binnen de Bridgeclub Zuidlaren. U treft er ook het wedstrijdreglement aan en allerhande bridgenieuws vanuit de NBB. Ook vindt u op de website informatie specifiek voor clubleden op persoonlijk, financieel en sociaal gebied.

De Bridgeclub Zuidlaren is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (NBB) en maakt gebruik van het rekenprogramma dat de NBB aanbiedt. Dit betekent dat de uitslagen ’s-avonds direct beschikbaar zijn en vervolgens on-line op de eigen website worden gezet. Als lid van de bridgebond krijgt u maandelijks het magazine: BRIDGE.

De Bridgeclub Zuidlaren speelt op maandag- en woensdagavond in de party-zaal van het Grand Café Zuidlaren, de Millystraat 8 te Zuidlaren. Het bridgen begint om 19.30 uur. U wordt verzocht vijf minuten vóórtijd aanwezig te zijn aan de speeltafel. Rond 23.00 uur eindigt de speelavond en worden de uitslagen door de wedstrijdleider bekendgemaakt.

 

Hoe spelen we

Er wordt gespeeld in lijnen, die ingedeeld worden naar sterkte. Van boven naar beneden komt eerst Lijn A, vervolgens Lijn B en Lijn C.  Op de maandagavond wordt met 3 lijnen gespeeld en op de woensdagavond met 2 lijnen.
In een bridgejaar worden 5 competities van ieder 6 speelavonden gespeeld.
Op een speelavond worden 6 ronden van 4 spellen per ronde gespeeld. Aan het eind van elke competitie zijn er promoties en degradaties. De technische commissie geeft hier invulling aan , het wedstrijdreglement is daarvoor de basis.

Elke ronde duurt 30 minuten. Vijf minuten voor afloop van een ronde wordt een kloksignaal gegeven. Hierna mag geen spel in deze ronde  meer worden opgepakt en gespeeld. De Noord speler voert dan in dat het betreffende spel niet gespeeld (NG) is.

De paren halen bij binnenkomst bij de bar een zogenoemd gidsbriefje op (ook wel loopbriefje geheten) dat u de weg wijst van en naar de speeltafel van iedere ronde. Dit loopbriefje staat op naam van u en uw partner en wordt tegelijk met 2x2 consumptiebonnen (vast tarief) uitgereikt. Het loopbriefje vermeldt uw paarnummer, welke ronde u speelt, aan welke tafel en in welke windrichting, tegen welk ander paar moet worden gespeeld. Als een speler kiest voor één van de windrichtingen (bijvoorbeeld Oost) dan zit deze persoon de hele avond in deze windrichting als het paar volgens het loopbriefje in de Oost-West richting speelt. Er kan die avond dus niet tussentijds worden gewisseld van windrichting.

 

Aan de bridgetafel is de volgende taakverdeling afgesproken:

De speler die Noord zit is verantwoordelijk voor de spellen die aan die tafel moeten worden gespeeld en voor het invoeren van de contracten en scores in de zogenoemde bridgemates ( scorekastjes ). Bij vergissingen of foute invoer kan hij/zij altijd om raad vragen aan de systeembeheerder van die avond voor herstel.

De Noordspeler let er op dat er niet wordt geschud en er geen spellen op de grond worden gelegd. Dit in verband met de in 2018 aangeschafte sorteer-/dupliceermachine die zeer stofgevoelig is.

De Oostspeler controleert, vóórdat het spel wordt gespeeld, de ingevoerde gegevens op juistheid; dit voorkomt discussies achteraf over het contract. En hij/zij controleert ook na afloop van het spel of de behaalde score correct is ingevuld.

De Zuidspeler is verantwoordelijk voor een ‘rustig’ en relatief stil verloop van de te spelen spellen aan tafel. Deze taak is geen sinecure gezien de (over)last die sommigen ondervinden van een bovenmatig gespreks-/discussieniveau.

De Westspeler is verantwoordelijk voor het afruimen van de speeltafel aan het einde van de laatste speelronde. Het spelmateriaal en het scorekastje worden door west naar de opruimtafel van de eigen lijn gebracht. Twee (vaste) vrijwilligers staan daar klaar om het materiaal zorgvuldig in te pakken.

 

Hoe werkt Arbitrage

De Bridgeclub heeft een aantal clubmeesters die als arbiter kunnen optreden en kunnen zorgen voor een goede en eerlijke behandeling van probleemsituaties die kunnen optreden tijdens het bieden en het spelen. De uitspraak van de arbiter is bindend. Voorbeelden van situaties die zich voordoen zijn een onvoldoende bod, een foutieve uitkomst, of verzaken. Deze arbiters kunnen u ook helpen bij onderwerpen als hoe (beleefd) om te gaan met (kritiek van) partner en tegenstanders. Als u twijfelt aan de gang van zaken aan de bridgetafel, schroom dan niet en vraag de arbiter van dienst om advies. Met deze aanpak wordt de angel uit eventuele discussies gehaald en wordt een prettige sfeer aan de tafel behouden. Denk hierbij aan het credo : “Een goede bridger is een hoffelijke bridger

 

De Clubcoördinator

De Bridgeclub heeft een contactpersoon aangesteld voor de introductie en begeleiding van nieuwe leden. Deze persoon is Evien Oei. Zij is het aanspreekpunt voor de nieuwe leden, met name voor de beginnende bridgers onder hen. Het bestuur vindt het belangrijk dat u zich thuis gaat voelen bij de club en op een plezierige manier bridge-ervaring opdoet. De clubcoördinator nodigt u daarom uit voor een introductie-contact en biedt daarna de mogelijkheid om bij te praten over uw ervaringen. U kunt met alle mogelijke vragen, die bij u leven of na eerste ervaringen bij u opkomen, over de gang van zaken binnen de bridgeclub, of over het spelen, of over de uitwisseling met bestaande leden, bij het bestuur en de coördinatoren van de Technische- en de Activiteitencommissie terecht.

 

Extra Speelmogelijkheden/Competities

Op de clubavonden  wordt alleen in parencompetitie gespeeld.

Eenmaal per jaar doet de Bridgeclub Zuidlaren mee aan een landelijke competitie het Ruitenboertoernooi. Enkele leden vertegenwoordigen de Bridgeclub in de viertallencompetitie die in het district Drenthe wordt gespeeld. Als U daar ook belangstelling voor heeft, dan kunt U zich aanmelden bij de Technische commissie.

Eénmaal per jaar organiseert de Bridgeclub in het najaar de zogenoemde Zuidlaardermarkt Bollendrive. Dit is een openbaar bridgetoernooi dat ook is opengesteld voor bridgers van buiten de Bridgeclub Zuidlaren.

 

Heeft U verder nog vragen: de bestuursleden en de coördinatoren van beide commissies informeren u graag.

Het bestuur wenst U een fijne en leerrijke tijd  binnen de Bridgeclub Zuidlaren.