Partner gezocht

Partner gezocht

 

Er kan zich altijd een situatie voordoen dat u op korte of langere termijn op zoek moet naar een andere of nieuwe partner. In zo’n geval kunt u dit zelf melden op deze site en afwachten of een belangstellende zich meldt. U kunt dit ook  melden bij Ans Vlaanderen  (050-4094397). Zij is de contactpersoon binnen de BC Zuidlaren. Zij wil op een zorgvuldige manier met U mee denken, met als doel een zeer geschikte partner voor U te vinden. In de voorbereidende fase is Ans dus uw gesprekspartner, maar uiteindelijk zult u zelf de keuze moeten maken.

 

Partner gezocht voor de maandag door: