Welkom op de website van B.C. Zuidlaren.

Seizoen 2019-2020

                  

 

Cluborganisatie Bridgeclub Zuidlaren

 

Bridgeclub Zuidlaren

Speelavond     Maandagavond 

Aanvang         19.30 uur

Locatie           Grand Café. De Millystraat 8

                        9471 AH Zuidlaren, tel. 050 – 409 64 60

Website          www.nbbclubsites.nl/club/13031

 

Bestuur

Voorzitter                   Teun Rozenveld            06   51190104

Secretaris                   Ans Barends - Smeets  050 – 4094141

Penningmeester         Harry ter Veen              050 – 4092527

 

Ereleden

Janny Klok, Gerdie van der Leij, Harrie Muntendam, Derk Vegter, Ans Vlaanderen en Henk Wagenaar.

 

Adres secretariaat:

De Langakkers 10 9472VN Zuidlaren, tel. 050 – 4094141

E-mail:      anssmeets@yahoo.com

 

Technische commissie

Zander Lanjouw,                    voorzitter        wedstrijdleider                       06 – 50 47 74 37

Leden:

Dick Koekoek                        wedstrijdleider                                               050 – 409 41 56

Martin Schuiling                    wedstrijdleider                                               050 – 409 22 11

Margreet Bolman                   materiaalbeheer, viertallen en ruitenboer      0598 – 468 398

 

Activiteitencommissie

Evien Oei, coördinator                      -clubcoördinator nieuwe leden en vertrekkende leden

                                                           -contactpersoon voor “Lief en leed” situaties voor alle leden

Leden:

Ans Vlaanderen                                 -organiseren kofferbridge

                                                           -contactpersoon voor “partner gezocht”

                                                           -begeleiden “huiskamerbridge”

Gerard Hilbrants                                -begeleiden “huiskamerbridge”

Marja Bodewes en Anja Koekoek:    -aankleding extra drives (sfeer, traktaties en prijzen)

 

Bart en Dineke Duursema,

Herman Martens,

Gerda van der Velds,

Margje Lamberts:                              -opbergen spelmateriaal

 

Arbitrage

Margreet Bolman, Jan Deunk, Jannie Steenge en Ans Vlaanderen

 

Beheer Website                    Tobinus Dekens

                                              

 

Website Bridgeclub Zuidlaren

U kunt de website van de club vinden op: www.nbbclubsites.nl/club/13031.

De website is voor iedereen beschikbaar. U vindt er de algemene clubgegevens, de uitslagen van de competities (inclusief spelverdelingen), de meer gedetailleerde frequentiestaten, informatie voor nieuwe leden, nieuws over bridgedrives, de ledenlijst, het speelschema, de klassementen enz. U wordt ook geacht via de site op de hoogte te zijn van het competitie reglement.

In verband met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is informatie met persoonlijke gegevens van de leden alleen zichtbaar op het besloten deel van de website (denk hierbij bijvoorbeeld aan het ledenbestand van de vereniging). Inloggen op dit deel kan met uw lidnummer van de NBB en een (zelf gekozen) wachtwoord. Op deze manier kan worden voorkomen, dat onbevoegden toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens.

 

Contributie

De contributie bestaat uit de clubcontributie (€ 28,00) en de bridgebondcontributie (€22,00). De contributie voor de bridgebond wordt verdeeld over het aantal clubs, waarvan men lid is.

Voor een lid dat lid is van 1 club bedraagt de contributie:

€ 28,00     +    €   22,00       =     €   50,00

 

Voor een lid dat lid is van 2 verenigingen bedraagt de contributie

€  28,00   +    €    11,00       =     €   39,00

 

Voor een lid dat lid is van 3 verenigingen bedraagt de contributie

€   28,00    +   €    7,33          =     €  35,33

De contributie kan overgeboekt worden voor 1 november 2018 op rekeningnummer  NL47RABO 0376023007

 

Dick Koekoek ontvangt onderscheiding van de Nederlandse BridgeBond

Op dinsdag 7 april heeft Dick Koekoek, lid van de Bridgeclub Zuidlaren, een onderscheiding...

Bridgeclub Zuidlaren

 

Enquête leden 2020.

 

Na het stoppen van bridge op woensdagavond, worden in toenemende mate, door leden, vragen...