Contributies

De contributies zijn in de algemene ledenvergadering van 1 oktober 2018 als volgt vastgesteld:

 

Maandagavondlid                                                       € 50,-

Woensdagmiddaglid                                                   € 50,-

Maandagavond- en Woensdagmiddaglid                        € 67,-

 

Als u lid bent van één andere bij de NBB aangesloten vereniging ontvangt u een korting van € 10,-.

Bent u van twee of meer andere verenigingen lid, dan bedraagt de korting € 14,-.

 

Alle leden ontvangen in oktober van ieder jaar een mail of brief met het verzoek de contributie over te maken op bankrekening NL32 RABO 0347 2497 79   t.n.v. Bridgeclub Rôner Sans,