Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Voorzitter
Dhr. B.J.A. Helming
050-5015518
Secretaris
Dhr. L.C.M. van Grieken
06-34887898
Penningmeester
Dhr. D. Voorintholt
0594-514215
Bestuurslid
Dhr. A.H. van Luijk
050-2806010
Bestuurslid
Mevr. J.M.E. van den Akker-Delleman
06-11120817
Ledenadministrateur
Dhr. S.W.J. Coene
06-23477304
Contactpersoon NBBR
Dhr. S.W.J. Coene
06-23477304
Beheerder uitslagenservice
Dhr. S.W.J. Coene
06-23477304
Functie Persoon
Beheerder uitslagenservice Woensdag
Dhr. A/H. van Luijk
050-2806010