Wedstrijdreglement

Competitiereglement

Promotie/degradatie:

  • Aan het einde van een competitieronde promoveren de bovenste 3 paren van de ranglijst. De onderste 3 paren van de ranglijst degraderen.
  • Om voor promotie in aanmerking te komen, dient een paar (evt. met invaller) tenminste viermaal aanwezig te zijn geweest. Is men minder vaak aanwezig geweest dan kan men niet promoveren, wel degraderen.
  • Promotie naar de hoogste lijn kan gedurende het seizoen één keer worden geweigerd, er degradeert dan één paar minder.
  • Bij langdurige afwezigheid kan een paar buiten mededinging worden geplaatst door de TC.

 

Afwezigheidsregeling:

  • eerste maal: eigen gemiddelde
  • overige keren: eigen gemiddelde minus 2% 

 

Invallersregeling:

  • TC beslist in welke lijn het gelegenheidspaar speelt
  • wanneer de score van het gelegenheidspaar meer dan 5% afwijkt van het gemiddelde dat met de eigen partner is gescoord in de competitieronde, dan wordt als vervangende score het gemiddelde plus of minus 5% genomen

 

Definitie

CScore: score behaald op een competitiezitting of avond met dynamische indeling gecorrigeerd voor de lijn waarin men heeft gespeeld. Deze correctie is bij 3 lijnen: A-lijn +6%, B-lijn ongewijzigd, C-lijn -6%. Wordt er gespeeld in 2 lijnen dan is de correctie +4% voor de A-lijn en -4% voor de B-lijn. Voor een eenvoudige verwerking wordt deze score met 10 vermenigvuldigd en afgerond op een geheel getal.

 

Clubkampioenschap

Het paar dat aan minstens 70% van de competitiezittingen heeft deelgenomen en de hoogste gemiddelde cscore heeft behaald is clubkampioen.

 

Slemkampioenschap

Slemkampioen wordt die speler die het hoogst aantal slempunten heeft verzameld. Een geboden en gemaakt groot slem levert 3 punten op, een geboden en gemaakt klein slem levert twee punten op, en voor een geboden maar niet gemaakt slem wordt 1 punt in mindering gebracht.

 

Algemeen

In die gevallen, waarin het reglement niet voorziet, beslist de Technische Commissie