Corona-virus: geen bridge voor onbepaalde tijd

Het bestuur heeft, mede gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot het Corona-virus, unaniem besloten om op 1 september nog niet te beginnen met fysiek bridgen. Het bestuur wenst op geen enkele wijze verantwoordelijk te zijn voor verdere verspreiding van het virus.

Voorlopig gaan we gezellig door met Stepbridge op de donderdagavond en gaan we een Stepbridgecafé organiseren op de maandagmiddag, aanvang 13.30 uur.