Uitleg ranking

 Dit seizoen zijn wij gestart met de NBB-Clubranking. Bij deze aanpak worden de lijnen op de clubavond ingedeeld op basis van de ranking van de deelnemende paren. De ranking van een paar is de som van de ranking van beide spelers.

Hoe wordt de ranking berekend? 

Het resultaat dat wordt behaald op een clubavond wordt omgezet in rankingpunten. Het gemiddelde in rankingpunten over de 6 meest recente avonden bepaalt de ranking van een speler.

Hoe worden rankingpunten berekend?

De eerste versie van deze systematiek was relatief eenvoudig. De punten in de A-lijn liepen van 100 voor nummer 1 tot 60 voor het laagst geeindigde paar, in de B-lijn van 90 tot 50 en in de C-lijn van 80 tot 40. Een belangrijk nadeel van deze aanpak is dat grote verschillen in percentage niet tot uitdrukking komen in de rankingpunten.

 

Intussen zijn er verbeteringen aangebracht zodat in de berekening van het aantal rankingpunten rekening wordt gehouden met het behaalde percentage. De eerder genoemde maxima en minima voor het aantal rankingpunten in een lijn worden pas bereikt bij scores van resp. 63% en 37% (voor het hoogst en laagst eindigende paar). Bij hele goede (of slechte) scores kunnen deze grenzen zelfs worden overschreden.

Waarom staan er al zes resultaten achter mijn naam?

Bij aanvang van het seizoen zijn we begonnen met een ranking per speler die gebaseerd is op de resultaten die vorig seizoen zijn behaald tijdens competitiezittingen (zie de resultaten per speler onder het menu "klassementen" aan de linkerzijde), te herkennen aan de onderstreepte getallen.

Gebeurt er wat met mijn ranking bij afwezigheid?

Niets :)

Hoe kom ik in een andere lijn terecht dan verwacht?

De aanwezige paren worden over 3 (soms 2) ongeveer even grote lijnen verdeeld. Als veel paren met een hoge (of juist lage) ranking afwezig zijn kan het gebeuren dat je in een hogere (of juist) lagere lijn terecht komt dan je op basis van je ranking had verwacht.