Contributie

De contributie voor leden bedraagt  €40,00 en voor dubbelleden  €30,00.

Indien u op een extra speelmoment speelt, wordt er een extra bijdrage van €10,00 gevraagd.

U bent dan tevens lid van de NBB en ontvangt het maandblad “Bridge” (klik hier) daarbij gratis.

U dient vóór 1 oktober van het lopende jaar de contributie over te maken op rekeningnr NL40RABO0309223695, tnv penningmeester Bridgeclub Borger.

 

Voor (aspirant-) leden bestaat de mogelijkheid via de Webwinkel van de gemeente Borger-Odoorn een tegemoetkoming in de contributie te ontvangen. Voor meer informatie klik hier .