Algemene clubgegevens

Aantal leden: 225
Datum oprichting: 06-04-1951
Datum toetreding: 06-06-1995
Gemiddelde leeftijd: 72,3
Verhouding man/vrouw: 45/55
Gemiddeld aantal MP: 4.341
Gemiddelde rating: 398

Speellocatie

Ontmoetingsruimte Het Anker
Hoofdstraat 9
9531 AA BORGER
0599-235194

Speeldagen

maandagavond (Aanvang: 15:45)
dinsdagavond (Aanvang: 19:15)
woensdagavond
donderdagmiddag (Aanvang: 13:30)