Algemene clubgegevens

Aantal leden: 223
Datum oprichting: 06-04-1951
Datum toetreding: 06-06-1995
Gemiddelde leeftijd: 71,8
Verhouding man/vrouw: 45/55
Gemiddeld aantal MP: 4.184
Gemiddelde rating: 392

Speellocatie

Ontmoetingsruimte Het Anker
Hoofdstraat 9
9531 AA BORGER
0599-235194

Speeldagen

maandagavond (Aanvang: 19:15)
dinsdagavond (Aanvang: 19:15)
donderdagmiddag (Aanvang: 13:30)