Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Clubcoordinator nieuwe leden
Willy Arends-Leever
0599-850035
Voorzitter
Hans van Bruggen
06-22799482
Secretaris
Fien Heeringa
0599-565029
Penningmeester
Date Keuning
0599-236630
Bestuurslid
Joke Holscher
06-57568011
Bestuurslid
Tinus Zinger
0599-238030
Ledenadministrateur
Fien Heeringa
0599-565029
Ledenadministrateur
Gert de Jong
0599-236029
Ledenadministrateur
Date Keuning
0599-236630
TC-lid
Neeltje Tack
06-38332168
TC-lid
Leny Blaauw-Kamping
0599-413147
TC-lid
Roelie Wesseling
0599-618412
TC-lid
Jannie Wagenaar-Klamer
0599-234766
TC-lid
Rieky Zinger-Ovinge
0599-238030
TC-lid
Evert Wind
0592-242554
TC-lid
Gert de Jong
0599-236029
TC-lid
Herman Scheltinga
0599-238299
Webmaster
Hans van Bruggen
06-22799482
Webmaster
Gert de Jong
0599-236029
Webmaster
Joke Holscher
06-57568011
Contactpersoon NBBR
Gert de Jong
0599-236029
Beheerder uitslagenservice
Gert de Jong
0599-236029
Beheerder uitslagenservice
Hans van Bruggen
06-22799482
Beheerder uitslagenservice
Joke Holscher
06-57568011
Functie Persoon
Clubcoördinator
Wil Arends
Lid Prijzencommissie
Fenny Bruins
0599-234574
Lid prijzencommissie
Rika Weitering
0599-235801