Open Goede Doelen Drive

De opbrengst voor KiKa was ruim € 700,-
We willen alle deelnemers hartelijk bedanken.
 

 

De Bridgeclub Gieten organiseert een

Open Goede Doelen Drive

waarvan de inleg volledig ten goede komt aan Stichting KiKa (kinderen kankervrij). 

 

Datum: zaterdag 25 januari 2020

 

Klik hier om u op te geven voor deze bridgedrive.

 

Locatie: café Veninga - Boddeveld 2 - te Gieten

(tel. 0592 - 261 378 - dit nummer alleen op de dag van de drive gebruiken - )

 

Aanvang: 13.30 uur (uiterlijk 13.15 uur aanwezig)

Kosten per paar, excl. consumpties: € 20.- (dit bedrag komt geheel ten goede aan KiKa)

Indeling: naar speelsterkte
Maximale deelname: 42 paar

 

Na afloop kunt u deelnemen aan een stamppotbuffet à 15 euro per persoon.

Opgave hiervan graag gelijktijdig met de inschrijving.
Betaling van het stamppotbuffet evenals de consumpties (min. 3 per persoon) à 7,- kunt u na afloop voldoen aan café Veninga in de zaal.
De inschrijving sluit op 20 januari 2020 of eerder als het maximale aantal van 42 paren is bereikt.
​De inschrijving is pas definitief als het verschuldigde inschrijfgeld vooraf is bijgeschreven op ons rekeningnummer
NL50 RABO 0128 7760 64 t.n.v. bc Gieten.
​Indien u voor 20 januari 2020 uw aanmelding intrekt wordt het reeds betaalde bedrag weer terug gestort.

Voor vragen over de drive kunt u terecht bij het secretariaat:
Aaltje Landlust - telefoon: 06-53933289

 

Klik hier om u op te geven voor deze bridgedrive.

 

 

 

Doet u niet mee aan deze drive maar u wilt toch ons goede doel steunen?
Maak dan voor 20 januari 2020 een bedrag naar keuze over op bovenstaand rekeningnummer, onder vermelding van KiKa.
Wij zorgen dat uw gift, samen met de opbrengst van de drive aan de stichting Kika wordt overgemaakt.
​Hartelijk dank!

Doelstellingen KiKa
Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen.
Dat moet en dat kan beter. Ons doel is om dit percentage te verhogen naar 95%. KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.
Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.