Jeugd bridge

 

 

Bridge voor de Jeugd

Bridge Club Gieten wil graag iets voor de jeugd organiseren en er zijn verschillende mogelijkheden om jeugd zowel te interesseren, te motiveren, als om kennis te laten maken met de bridgesport. 

Veel opa’s en oma’s passen vaak op hun kleinkinderen en dan worden er vast wel spelletjes “mens erger je niet”,  “vier op een rij” , “kwartetten” en puzzels hebben gemaakt. Maar ook dammen of schaken ontbreken vast niet in deze rij, dus waarom ook niet leren bridgen. Waarschijnlijk zijn al heel wat opa’s of oma’s gestart met hun kinderen te leren bridgen. 

Mini of boerenbridge kan een leuke start zijn om kinderen en kleinkinderen met bridge kennis te laten maken. En ‘jong geleerd oud gedaan’ al te veel cursisten zeggen: “was ik maar eerder met bridge gestart, dan had het niet zoveel moeite gekost”. Als club denken we aan de jeugd te leren bridgen en gaan dit jaar actief proberen ook via scholen de jeugd te interesseren voor ons edele spel. Ook willen we proberen een drive voor een ouder met kind te organiseren, lijkt ons iets nieuws en een prima plan.

Ook voor de NBB zijn jonge bridgers onmisbaar. Als een populaire, maar steeds ouder wordende sport heeft bridge jonge mensen nodig om haar omvang, spreiding en speelniveau ook in de toekomst te behouden. En die toekomst is dichtbij: in 2015 was de gemiddelde leeftijd van NBB-leden al 70 jaar. In 2025 zal dit gestegen zijn naar 77 jaar. Daarom is het belangrijk dat de NBB en de clubs via hun leden jeugdbridge stimuleren, zowel in de breedte als op competitieniveau. De hulp van onze leden is zoals bij ieder plan onmisbaar en we hopen dan ook op jullie medewerking zodat onze plannen voor jeugdbridge een succes worden.  

Voor jeugdbridgers zelf is er een aparte website: www.jeugdbridge.nl.

 

 

 

 

 

 

jb drenthe