Open Hazewind Drive

 

De Bridgeclub Gieten organiseert:

 

De HAZEWIND DRIVE

 

op zondag 29 maart 2020


Klik hier om u op te geven voor deze bridgedrive

 

Locatie: café Veninga, Boddeveld 2, te Gieten
(tel. 0592 - 261 378 - dit nummer alleen op de dag van de drive gebruiken - )

 

Twee zittingen: 1x 16 en 1x 24 spellen.

Aanvang: 10.30 uur (uiterlijk 10.15 uur aanwezig)
Sluiting inschrijving: 25 maart 2020

Inschrijfgeld per paar: € 15,-

Indeling: naar speelsterkte
maximale deelname: 40 paar

Prijzen: geldprijzen 

Lunch (optioneel): € 6,50 per persoon (te voldoen aan de zaal)


De inschrijving is pas definitief als het verschuldigde inschrijfgeld vooraf is bijgeschreven op ons rekeningnummer
NL50 RABO 0128 7760 64 t.n.v. bc Gieten 

o.v.v. uw inschrijfnummer

Voor nadere info: secr. bc Gieten - telefoon 06-53933289
 

Klik hier om u op te geven voor deze bridgedrive