Aanmelden nieuwe leden en Contributie gegevens

 

 


De contributie voor leden bedraagt € 40,00 en voor dubbelleden € 35,00.
(een dubbellid is iemand die al lid is van een andere bridge club)

Deze bedragen zijn inclusief € 5,00 voor de drie feestelijke drives.
U bent dan tevens lid van de NBB en ontvangt het maandblad "Bridge".

U dient vóór 1 oktober de contributie over te maken op rekening NL50 RABO 0128 7760 64 t.n.v. bc Gieten.

 

Bij onze wedstrijdleiders zijn aanmeld formulieren beschikbaar.