Algemene clubgegevens

Datum oprichting: 01-09-1950
Datum toetreding: 19-12-1991
Gemiddelde leeftijd: 73,7
Verhouding man/vrouw: 34/66
Gemiddeld aantal MP: 5.024
Gemiddelde rating: 568

Speellocatie

Cafe Veninga
Boddeveld 2
9461 JB GIETEN
0592-261378

Speeldagen

maandagavond
dinsdagavond
donderdagmiddag