Huishoudelijke regels.

 

-Aangenomen wordt dat een ieder die zich heeft aangemeld ook iedere maandagavond en/of woensdagmiddag zal spelen en tien minuten voor aanvang aanwezig zal zijn.

- Op de speeldagen zal steeds een absentieschrift aanwezig zijn, waarin absentie(s) voor de komende we(e)k(en) aangegeven kan (kunnen) worden. Wanneer u het schrift niet hebt ingevuld dient u, bij verhindering, op tijd af te bellen.

Voor de maandagavond-drives dient u op de speeldag tussen 17.00 en 18.00 uur af  te bellen bij de familie Draaijer op tel. nr. 0593-541071.

Voor de woensdagmiddag-drives moet u afbellen bij mevr. Y. Kalis.  Op de voorafgaande dinsdag tussen 16.00 en 17.00 uur op tel. nr 0593-522297 en in dringende gevallen op de woensdagmorgen zelf.

 

-Als je partner afwezig is en je wilt toch spelen moet je dit melden bij de fam. Draaijer betreffende de maandag avond en met mevr. Y. Kalis betreffende de woensdag middag. Zij kunnen je vertellen of er iemand beschikbaar is. Lukt dit niet kun je zelf een invaller (bbk lid) bij de andere speeldag zoeken en je geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de fam. Draaijer (maandag avond) of mevr. Y. Kalis (woensdag middag)

 

- Het wordt op prijs gesteld wanneer u op het eind van de avond of middag een handje helpt met opruimen.

- Genuttigde consumpties moeten voor vertrek aan de bar worden afgerekend, tenzij het een aangekondigd rondje van de vereniging is.