Woensdag-speelrooster 2019-2020

   

-Aangenomen wordt dat een ieder die zich heeft aangemeld ook iedere maandagavond en/of woensdagmiddag zal spelen en tien minuten voor aanvang aanwezig zal zijn.

- Op de speeldagen zal steeds een absentieschrift aanwezig zijn, waarin absentie(s) voor de komende we(e)k(en) aangegeven kan (kunnen) worden. Wanneer u het schrift niet hebt ingevuld dient u, bij verhindering, op tijd af te bellen.

Voor de woensdagmiddag-drives moet u afbellen bij de technisch spelleider Yvonne Kalis. Op de voorafgaande dinsdag tussen 16.00 en 17.00 uur op tel. nr 0593-522297 en in dringende gevallen eventueel op de woensdagmorgen.

 

  2 sept     Alg. Ledenvergadering & openingsdrive

  4  sept     1e speelmiddag 1e competitieronde        

11  sept     2e speelmiddag 1e competitieronde

18  sept     3e speelmiddag 1e competitieronde

25  sept     4e speelmiddag 1e competitieronde

  2   okt      5e speelmiddag 1e competitieronde

  9  okt       6e speelmiddag 1e competitieronde

16  okt       7e speelmiddag 1e competitieronde

23 okt        8e speelmiddag 1e competitieronde

30  okt       1e speelmiddag 2e competitieronde

  6  nov      2e speelmiddgag 2e competitieronde

13  nov      3e speelmiddag 2e competitieronde

20  nov      4e speelmiddag 2e competitieronde

27 nov       5e speelmiddag 2e competitieronde

  4  dec      6e speelmiddag 2e competitieronde tevens Sintviering

11  dec      7e speelmiddag 2e competitieronde

18  dec      Kerstdrive

  4  jan       Nieuwjaarsdrive 2020                                             

  8  jan       8e speelmiddag 2e competitieronde

15 jan       1e speelmiddag 3e competitieronde

22  jan      2e speelmiddag 3e competitieronde

29 jan       3e speelmiddag 3e competitieronde

  5 febr      4e speelmiddag 3e competitieronde

12  febr     5e speelmiddag 3e competitieronde

19  febr     6e speelmiddag 3e competitieronde

26 febr      7e speelmiddag 3e competitieronde

  4  mrt      8e speelmiddag 3e competitieronde

11  mrt      1e speelmiddag 4e competitieronde

18  mrt      2e speelmiddag 4e competitieronde

25  mrt      3e speelmiddag 4e competitieronde

  1  apr      4e speelmiddag 4e competitieronde

  8  apr      5e speelmiddag 4e competitieronde  tevens paasviering                        

15  apr      6e speelmiddag 4e competitieronde    

22 apr      7e speelmiddag 4e competitieronde

29 apr       8e speelmiddag 4e competitieronde

 

 

11 mei Start zomerdrives