Hartelijk welkom op de website van de Beiler Bridge Kring. De club is 24 september 1990 opgericht en telt ruim 70 leden, die elkaar één of tweemaal per week aan de speeltafel treffen. Op onze club welke is aangesloten bij de N.B.B. (Nederlandse Bridge Bond) zal zowel de ervaren als de beginnende bridger zich thuis voelen. Wekelijks wordt gespeeld in het Wilhelminagebouw te Beilen, op maandagavond (aanvang 19.30 uur) en/of op de woensdagmiddag (aanvang 13.30 uur). De jaarcontributie bedraagt € 55,00 (één dagdeel) of € 85,00 (twee dagdelen).

In aansluiting op minibridge dat klassikaal op twee basisscholen werd gegeven zal bij voldoende animo een kern jeugd bridge worden opgezet. Aanmelding voor minibridge minibridgebeilen@gmail.com

 

 Voor informatie en of aanmelding kunt U kunt contact opnemen met onze secretaris mevrouw Yvonne Kalis (0593-522297) p.kalis@ziggo.nl

Jeugd in Drenthe leert bridgen. De bridgeclubs in Drenthe slaan de handen ineen om, onder auspiciën van het District Drenthe van de Nederlandse Bridgebond, de jeugd in Drenthe te leren bridgen. We...