Wijzigingen Lidmaatschap

Download bijlage:

Met behulp van het hier te downloaden formulier

    Wijziging Lidmaatschap De Overslag.xls
MOETEN wijzigingen van lidmaatschap worden doorgegeven.

Deze wijzigingen kunnen zich voordoen in alle rubrieken.
Van belang is echter dat tijdig wordt aangegeven of er i.p.v. Maandag op Donderdag wordt gespeeld of andersom.
Het formulier kan NIET worden gebruikt voor opzeggingen.

Verplichte rubrieken zijn: Naam, Voorletters, eventuele Meisjesnaam, Geboorte Datum.