Aanmelden nieuw lid

Download bijlage:

De vereniging heeft zowel op Maandag als op Donderdag plaats voor nieuwe leden.

 

Het aanmeldingsformulier kunt u u op deze pagina downloaden.

 

De contributie bedraagt € 32,50 per persoon per jaar voor één der beide competities.
Met ingang van 1 januari 2018 bedraagt het lidmaatschap van de NBB € 22,-- p.p.p.j.

Verderop in dit artikel worden kosten van het lidmaatschap uitgewerkt.

 

Nieuwe leden zullen in principe worden ingedeeld in de laagste groep.

Wanneer echter naar het oordeel van wedstrijdleider of bestuur indeling in een hogere groep
wenselijker is zal van bovenstaande regel worden afgeweken.

 

Het bestand, Aanvraag Lidmaatschap De Overslag.xls, bovenaan deze pagina, kunt u downloaden.

Op een computer/laptop/tablet/GSM waarop Microsoft Excel is geïnstalleerd kunt u het formulier invullen.
De naam van het formulier is Aanvraag Lidmaatschap De Overslag.

Het op de computer ingevulde en opgeslagen formulier kunt u afdrukken en bij voorkeur als een bijlage
in een mail versturen naar Overslag@Gmail.com
U kunt het ingevulde formulier ook opsturen naar het secretariaat van EZRB De Overslag. 

 

FINANCIËN

Bij deelname aan beide competities van De Overslag bedraagt de contributie € 65,-- p.p.p.j.

 

Wanneer men lid is van meerdere, bij de NBB aangesloten, verenigingen bedraagt de 
bondscontributie € 22,-- gedeeld door het aantal verenigingen waarvan men lid is. 
De bondscontributie is dus bij iedere vereniging hetzelfde.

Als voorbeeld: lid van twee verenigingen: Bondscontributie € 11,-- per vereniging
                      lid van drie verenigingen: Bondscontributie € 7,33 per vereniging

                      lid van vier verenigingen: Bondscontributie € 5,50 per vereniging

 

De financiële consequenties van het lidmaatschap per persoon per jaar zijn:
Bridgen op Maandag, alleen lid van ‘De Overslag’ : € 54,50
Bridgen op Donderdag, alleen lid van van ‘De Overslag’ : € 54,50
Bridgen op Maandag & Donderdag, alleen lid van van ‘De Overslag’ : € 87,00

 

Bridgen op Maandag, ook lid van een andere NBB vereniging : € 43,50
Bridgen op Donderdag, ook lid van een andere NBB vereniging : € 43,50
Bridgen op Maandag & Donderdag, ook lid van een andere NBB vereniging : € 76,00

 

Bridgen op Maandag, ook lid van twee andere NBB verenigingen : € 39,83
Bridgen op Donderdag, ook lid van twee andere NBB verenigingen : € 39,83
Bridgen op Maandag & Donderdag, ook lid van twee andere NBB verenigingen : € 72,33

 

Bridgen op Maandag, ook lid van drie andere NBB verenigingen : € 38,00
Bridgen op Donderdag, ook lid van drie andere NBB verenigingen : € 38,00
Bridgen op Maandag & Donderdag, ook lid van drie andere NBB verenigingen : € 70,50