Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Clubmateriaalbeheerder
G. Stok-van Dekken
0528-371218
Voorzitter
J.W. Kromdijk
0528-372850
Secretaris
S.J. Rog
06-10980807
Penningmeester
A. Tigchelaar
0528-271949
Bestuurslid
G. Stok-van Dekken
0528-371218
TC-voorzitter
E. Koning
0522-442503
TC-lid
M.A.C. Holtmaat-Habraken
0528-372905
TC-lid
T.D. de Klein-Meijer
0528-853779
TC-lid
M.G. Brouwer
0528-373591
TC-lid
M.H.M. van der Kallen
0522-470052
TC-lid
H. Lunenborg-Kuilman
0528-221116
Webmaster
U.F. Krikke
0528-241463
Beheerder uitslagenservice
U.F. Krikke
0528-241463
Functie Persoon
TC-lid
Mevr. E.G. Kromdijk-Heuvelman
0651065713