Bridge lessen 2018-2019

17 september zijn we met het 2e deel 14 lessen BMB-2 begonnen, 12 leerlingen die hiervoor BmB-1 gevolgd hebbem en 11 personen die het zinvol vinden om het een en ander te herhalen, totaal 23 personen.

In Januari willen we starten met een nieuwe serie lessen voor beginnende bridgers.

BC Coevorden zal een uitgebreide reclamecampagne starten om zoveel mogelijk belangstellenden te kunnen bereiken. De lessen zullen op maandag- of dinsdagavond plaatsvinden.

 

Jan en Ine