Wijzigingen spelregels

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:

  • Het begrip vergelijkbare bieding is geïntroduceerd.
    Als een speler een onvoldoende bod of bieding voor de beurt vervangt door een vergelijkbare bieding, dan zijn de consequenties minder ernstig dan in de huidige spelregels.
  • De dummy mag voortaan trachten elke onregelmatigheid te voorkomen, niet alleen een onregelmatigheid door de leider. De dummy moet ervoor zorgen dat de leider zo mogelijk bekent.
  • De dummy mag niet kijken naar de kaarten van de tegenstanders en tegenspelers mogen hun hand niet aan de dummy laten zien.
  • Na een claim mag voortaan worden doorgespeeld als alle vier spelers daarmee instemmen. Het resultaat na doorspelen is dan geldig; de claim speelt geen rol meer.
  • Als een speler claimt of slagen afstaat, is hij voortaan verplicht zijn kaarten te laten zien.
  • Scorefouten kunnen nu ook nog na de formele correctieperiode worden gewijzigd, maar alleen als de wedstrijdleider overtuigd is dat er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een fout is gemaakt. Daarvoor is dan wel de toestemming nodig van de toernooiorganisator.
  • Het is niet toegestaan te proberen een fout antwoord uit te lokken door onnodig (door) te vragen naar de afspraken van de tegenstanders.
  • Bij een onbedoelde bieding is het criterium ‘denkpauze’ niet meer in de tekst opgenomen. Er staat nu expliciet dat er geen sprake mag zijn van concentratieverlies of verandering van gedachten.

 

bron: WekoWijzer 138

 

​Wilt u eens kijken hoe je op de goede manier bridget, klik dan even op zo hoort het.