Jeugd-/Mini bridge

Jeugd- en Mini bridge op de brede school
 

Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Op school, maar ook daarbuiten. Dat is de doelstelling van  Brede School. Brede School is een samenwerking van scholen met partners zoals de gemeente, kinderopvang, welzijnswerk, sportverenigingen en de bibliotheek.

De activiteiten voor Jeugd- en Minibridge worden binnenkort ook ondersteund door de Brede School. Vanaf de voorjaarsvakantie wordt dit als buitenschoolse activiteit opgevoerd en ondersteund door de Emmer Bridge Vereniging.