Aandachtspunten Competitie

 

Bridgeclub 'Dieverbridge'

 

Aandachtspunten clubcompetitie

 

a) Afmelding: Albert, tel. 0521-594394; Ton, tel. 0521-343831

   (b.g.g. 0521-591248) of Evert/Lideke, tel. 0521-599050.

   Zo spoedig mogelijk bellen, dinsdaggroep: uiterlijk dinsdag

   vóór 17.00 uur, donderdaggroep: uiterlijk donderdag vóór 11.00

   Zonder afmelding wordt op uw komst gerekend, ook bij   

   afwezigheid van uw partner!

 

b) Incomplete paren worden gecompleteerd door de wedstrijdleider:

   1e. door een combinatie te vormen uit dezelfde groep;

   2e. door een combinatie te vormen uit verschillende groepen;

   3e. door koppeling met een reservespeler; dit is iemand die

       (nog) geen vaste partner heeft of een speler die niet aan

       de betreffende afdeling deelneemt maar zich wel als reserve       

       heeft opgegeven.

   Hierbij wordt 100% acceptatie verwacht en hiervan wordt vooraf

   geen melding gedaan. Lukt het de competitieleider niet een

   combinatie te vormen, dan wordt u gebeld en heeft u de

   mogelijkheid zelf voor een vervangende partner te zorgen (mag

   ook een niet-lid van Dieverbridge zijn).

 

c) Scores bij afwezigheid:

   - de eerste keer dat een paar afwezig is geldt: garantiescore =

     eigen reeksgemiddelde; voor alle volgende keren:

     reeksgemiddelde minus 5%.

   - bij combinatie uit dezelfde groep: behaalde score met een

     minimum van 50% en een maximum van 60%.

   - bij een combinatie uit verschillende groepen: de speler die

     in een hogere groep is geplaatst krijgt: behaalde score + 2%

     en een speler die in een lagere groep is geplaatst: behaalde

     score – 2%; ook hier geldt een minimum van 50% en een maximum

     van 60%.

   - bij koppeling met een reservespeler of andere invaller geldt:

     garantiescore = reeksgemiddelde.

 

d) Er worden 6 ronden van 4 spellen gespeeld van 30 minuten. De

   klok wordt ingesteld met een eerste alarm na 17 minuten (even

   voortmaken als u nog niet aan spel 3 bent begonnen), een tweede

   alarm 7 minuten vóór tijd, u heeft dan nog 2 minuten om aan het

   laatste spel te beginnen. Lukt dit niet dan niet meer spelen:

   voer bij 'contract' de 0 in (NG=niet gespeeld). Indien de

   situatie dit vraagt, mag de wedstrijdleider de klok even

   stilzetten voor het laatste spel.

 

e) Indien de tijd het toelaat dient in iedere ronde van één spel

   de spelverdeling te worden ingevoerd.

 

f) Direct na afloop van de laatste ronde wordt de uitslag bekend

   gemaakt (het wachten hierop wordt op prijs gesteld). De uitslag

   wordt direct doorgestuurd naar de NBB; op onze site

   www.nbbclubsites.nl/club/13005 vindt u:

   - de stand: klik op uitslagen en op de betreffende competitie;

   - de uitslag en de gedetailleerde frequentiestaten: klik op de

     datum;

   - persoonlijk overzicht: klik op uw paarnamen.

   Men kan ook direct na afloop op verzoek een afdruk krijgen van

   het persoonlijk overzicht.

 

g) De eerstkomenden helpen even mee met het gereedmaken van de

   tafels. Na afloop brengen de NZ-paren (na het eindsignaal!) het

   materiaal naar de verzameltafel, waarna het in de kast wordt

   opgeborgen door vrijwilligers. Ook het naar de bar brengen van

   lege glazen, bierviltjes en koffie/theemandjes wordt op prijs

   gesteld.

 

h) Evenals bij elke sport zijn er ook bij bridge spelregels. Deze

   zijn niet in de eerste plaats bedoeld voor het toekennen van

   straf in geval van onregelmatigheden, maar veeleer voor het

   herstellen van schade. Dus: de wedstrijdleider roepen bij elke

   'overtreding'!

   Enige richtlijnen:

   a. Spelers behoren het biedkaartje pas aan te raken als ze

      besloten hebben welke bieding ze gaan doen (de biddingbox is

      geen grabbelton!).

   b. Biedingen waarvan u kunt aannemen dat de tegenpartij ze niet

      begrijpt zonder waarschuwing moeten worden gealerteerd. Zie

      hieronder de toelichting i.v.m. wijziging van de regeling*.

   c. Er moet alleen opnieuw geschud worden als een spel voor de

      eerste keer gespeeld wordt en een speler een kaart van de

      tegenpartij kan hebben gezien. Dus niet bij een rondpas: dan

      PAS intoetsen.

   d. Pas nadat de uitkomst is gedaan gaan de biedkaartjes terug

      en mag er gespeeld worden.

   e. De dummy moet de kaarten in de lengterichting met de laagste

      kaarten naar de leider toe leggen.

   f. Alleen de leider en de dummy mogen na de afsluitende pas en

      totdat de uitkomst op tafel ligt een verkeerde uitleg van de

      partner herstellen.

   g. De hand behoort geschud te worden alvorens deze weer in het

      bord te steken (een gesorteerde hand kan de volgende speler

      'te denken' geven).

*) Toelichting alerteerregeling:

   Dat hoofdregel is dat gealerteerd moeten worden: alle biedingen

   waaraan de tegenpartij zonder waarschuwing (alerteerkaartje!)

   een andere betekenis kan toekennen dan bedoeld is. Zo moeten

   voortaan alle kunstmatige biedingen gealerteerd worden:

   Stayman, Niemeijer, Multi, Muiderberg, etc., alsmede relay- en

   vraagbiedingen plus de kunstmatige antwoorden hierop.

   Deze alerteerregeling werkt samen met de ingevulde systeemkaart

   eraan mee dat alle biedingen door de tegenpartij worden

   begrepen. Dat maakt het spel leuker en sportiever.

   Een ieder die iets meer speelt dan het eenvoudigste systeem

   dient een systeemkaart te hebben. Deze zijn te downloaden via

   www.bridge.nl (zoekterm: blancosysteemkaarten). Deze blanco

   systeemkaart kunt u op de computer aanpassen en dan afdrukken.

 

i) Meesterpunten: 2/3 van alle spelers krijgen per avond

   meesterpunten. Dit gebeurt automatisch; ze zijn direct

   zichtbaar op de clubwetsite bij de uitslag.

 

September 2015

Het Bestuur.