Huisregels

Bridgeclub 'Dieverbridge'

Opgericht te Dieverbrug op 5 oktober 1976; aangesloten bij de NBB.

 

Huisregels.

 

 1. De contributie bedraagt Euro 55,- per seizoen voor deelnemers

    aan één speelavond c.q. -middag en Euro 70,- voor deelnemers

    aan beide clubcompetities. Zij moet worden betaald vóór

    1 oktober. IBAN nr. NL42 RABO 0300 1832 59.

 

 2. De speeltijden zijn:

    a. Dinsdagavond:     Aanvangstijd 19.30 uur.

    b. Donderdagmiddag:  Aanvangstijd 13.30 uur.

 

 3. Afmeldingen: bij Albert Uneken, tel.: (0521)594394, of e-mail

    (bij voorkeur): a.uneken@ziggo.nl; tijdens zijn vakantie niet

    inspreken op zijn voicemail, maar bellen met  

     Ton van der Lek, tel.: (0521)343831,

    b.g.g. niet inspreken, maar bellen naar: (0521)591248 of

    (06)51228077.

    Dinsdaggroep:   vóór maandag 22.00 uur.

    Donderdaggroep: vóór woensdag 21.00 uur.

    Zonder afmelding wordt op uw komst gerekend (ook bij

    afwezigheid van de partner).

 

 4. Incomplete paren worden zo mogelijk door de wedstrijdleider

    gecompleteerd, waarbij 1e de competitiespelers, 2e de overige

    eigen leden voorrang hebben.

 

 5. Er worden 6 ronden van 4 spellen gespeeld (per ronde 32

    minuten incl. wisseltijd).

 

 6. Een ronde is pas afgelopen als de wedstrijdleider heeft

    aangegeven dat er gewisseld kan worden van tafel. Het wordt op

    prijs gesteld als zoveel mogelijk rust wordt betracht zolang

    er nog gespeeld wordt.

 

 7. Na afloop van iedere ronde dient de NOORDspeler erop toe te

    zien dat het bridgematekastje "einde ronde" aangeeft.

 

 8. Na afloop van het laatste spel doen alle spelers hun

    biddingboxen dicht, en brengen speelkaarten, biddingboxen,

    bridgemates, speelbord én kleedjes (opgevouwen) naar de

    verzameltafel. Ook het brengen van kopjes, glazen, flesjes,

    mandjes en bierviltjes naar de bar wordt op prijs gesteld.

 

 9. De voorlopige uitslag wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt;

    het wachten hierop wordt zeer op prijs gesteld!

 

30 april 2015,

Het Bestuur.