Contributie 2019-2020

Contributie overmaken op rek.nr. NL88 RABO 03158.70.338         t.n.v. Bridge'86                        o.v.v. contributie 2019-2020          
 

enkel lid van

Bridge '86

lid van 2

bij de NBB aangesloten bridgeclubs 

lid van 3

bij de NBB aangesloten bridgeclubs

lid van 4      bij de NBB aangesloten bridgeclubs lid van 5      bij de NBB aangesloten bridgeclubs
dinsdagleden

 €  102,90

 €  91,40  €  87,57  €  85,65  €  84,50
donderdagleden  €  72,05  €  60,55  €  56,72  €   54,80  €   53,65
dinsdag- + donderdagleden  € 137,20  € 125,70  € 121,87  € 119,95  € 118,80