Uitleg rode draad spel

Rode Draad spel van 7 november, week 41

Spel 14 A54  
O/- HV987  
  65  
  H96  
HVB3   B53
T642   B53
94   ABT8
T43   B85
  T97  
  A  
  HV732  
  AV72  

Deze week heeft de computer een rustig spel geschud.

De zuidhand heeft een biedprobleempje. De verdeling is iets te scheef voor een 1SA opening, maar als je 1♦ opent wordt het moeilijk om de 15 punten in beeld te brengen.
Voor beide openingen valt iets te zeggen; kwestie van stijl denk ik.

In 3SA zal west starten met een hoge schoppen. Leider moet twee keer ophouden maar dan is alle gevaar uit de lucht. Tien slagen is waarschijnlijk een gedeelde top.

In 4♥ trekt leider drie keer troef en gooit op de dertiende klaveren een schoppen weg. Ook hier tien slagen met een iets makkelijker spel.

 

Rode Draad spel 15 april week 16

Spel 14 BT4  
O/- 32  
  V873  
  V532  
AHV632   987
HT86   V7
H   AT64
64   HB98
  5  
  AB954  
  B954  
  AT7  
West Noord Oost Zuid
- - pas pas
1♠ pas 3♠ pas
4♠ pas pas pas

 

Leider zal na een ruitenstart proberen om dummy te bereiken zodat een klaveren kan worden afgegooid op A. De verdediging kan dat succesvol voorkomen, Dan heeft leider een laatste kans door de klaveren goed te gokken.

Zorgvuldig tegenspel vergroot hier de kansen van de verdediging.

Rode Draad spel 1 april week 14

Spel 14 HV7  
O/- A754  
  V3  
  B843  
-   65432
63   982
A10754   HB6
V109762   H5
  AB1098  
  HVB10  
  982  
  A  
West Noord Oost Zuid
- - pas 1♠
pas 2♣ pas 2
pas 4 pas pas
pas      

Die eindcontracten komen in aanmerking: 4♠, 4 en 3SA.

Hiervan geniet 4 de voorkeur omdat een spel in de 4-4 fit meestal een extra slag oplevert.

Dit spel is extra spannend voor de tegenpartij omdat alle contracten met uitzondering van 4♠ down kunnnen. Tegen 4&hearts moet west met een kleine ruiten beginnen om twee introevers te krijgen. Dat is ook de start om 3SA down te krijgen!

Rode Draad spel 18 maart week 12

Spel 21 AH732  
N/NZ T6  
  -  
  VT8742  
9   B86
97   HVB3
AHB9862   V753
A96   H5
  VT54  
  A8542  
  T4  
  B3  

Volgens de regel van 20 heeft noord voldoende voor een opening. Hij telt 9 honneurpunten plus 11 kaarten in zijn twee langste kleuren.

West heeft een sterke hand en kan het beste praktisch 3SA bieden. Als Noord met schoppen start is dat contract down. Als west geen 3SA biedt kunnen NZ de schoppen fit vinden; 4♠ zit er gewoon in. In dat geval zullen OW naar 5♦ lopen en ook dat contract wordt gemaakt.

Waar het in dit spel echter om draait is het inzicht dat de noordhand veel speelkracht heeft en daarom met 1♣ kan worden geopend.

 

West Noord Oost Zuid
- 1♣ pas 1
3SA pas pas pas

Rode Draad spel 4 maart week 10

Spel 9 AV92  
N/OW H65  
  B  
  H9742  
B54   T83
T8   B73
AT97   HV654
VB65   T3
  H76  
  AV942  
  832  
  A8  

Het aanbevolen biedverloop maakt gebruik van de vierde kleur-conventie:

west noord oost zuid
  1♣ pas 1 ♥
pas 1 ♠ pas 2 ♦
pas 2 ♥ pas 4 ♥
pas pas pas

Noord heeft een vierkaart harten al ontkend (dan: directe steun in hartens). Daarom biedt hij nu 2 ♥ en belooft daarmee een driekaart. Dat is voldoende voor zuid om naar 4 ♥ te springen

Dit spel is zo geconstrueerd dat NZ niet in 3 SA moeten belanden!

Rode Draad spel 18 februari week 8

Spel 6 VT76  
O/OW 6  
  A32  
  T8642  
532   4
VBT753   H
B8   VT764
B5   AHV973
  AHB98  
  A9842  
  H95  
  -  

Ik denk dat zuid hier 4♠ speelt. West start met ♥V.

Het beste speelplan is een cross-ruff. Hierbij probeer je heen en weer zoveel mogelijk troefslagen te maken.

Bij een cross-ruff zijn er details waar je rekening mee moet houden. In dit spel is het belangrijk dat je de slagen in de zijkleur (ruitens) op tijd meeneemt. Doe je dat niet dan eindig je met een eindspel waarbij west meer troeven heeft dan zuid.​

Bij zorgvuldig afspel kan je 12 slagen maken.

 

 

 

 

 

 

Rode Draad spel 4 februari week 6

Spel 17 HVB92  
N/- AH2  
  HB  
  B87  
T4   8653
V85   T97
T54   A82
AH965   T42
  A7  
  B643  
  V9763  
  V3  

Zuid zal leider worden in 3SA.

West start met een kleine klaveren. Dat is de beste start (je kunt eenvoudig narekenen dat het spelen van drie hoge klaveren niet werkt omdat west dan niet meer aan slag komt).
Zuid heeft acht slagen. In deze situatie is het de beste aanpak om de lange kleur (hier schoppens) uit te spelen.

West moet afgooien. Afhankelijk van wat hij doet kunnen diverse eindspelfiguren ontstaan. Ook dat is een leuke puzzel voor thuis.

Rode Draad spel 21 januari week 4

Spel 15 HB  
Z/NZW 53  
  AHB2  
  98764  
9763   AT8542
-   BT42
T54   V93
AHBT2   -
  V  
  AHV9876  
  876  
  53  

Dit spel heeft geen bijzondere moraal. NZ zullen makkelijk 4♥ bieden maar de druk ligt bij OW. Zij kunnen 4♠ maken als ze het bieden.

Het spel is interessant als OW 4♥ verdedigen. Het beste speelt West drie keer klaveren. Oost kan dan alle ruitens opruimen. Daardoor komt leider niet vaak genoeg in dummy om de troeven (hartens) te snijden.

Ik voorspel dat OW paren die een positieve score hebben hier een top halen.

 

Rode Draad spel 7 januari week 2

Spel 6 A52  
O/OW B64  
  AT3  
  A964  
V3   4
9   AHVT532
87542   VB6
V8753   BT
  HBT9876  
  87  
  H9  
  H2  

 

Een niet al te moeilijk afspel-probleem om het nieuwe seizoen in te luiden.
Zuid speelt 4♠ en na ♥A-H-V moet zuid besluiten of hij hoog of laag voortroeft, Gezien het aantal hartens bij oost is het waarschijnlijk dat west meer schoppens heeft en dus is de kans groter dat ♠V daar bij zit.
Leider stapt dus op met ♠H en snijdt vervolgens de vrouw er bij west uit.

Oplettende lezertjes zullen dit spel herkennen want het komt uit het BridgeBlad van deze maand (januari).

Rode Draad spel 26 november week 48

Spel 8 H72  
W/- AHB4  
  853  
  AV4  
T   A5
976   852
BT92   HV64
HB752   T986
  VB98643  
  VT3  
  A7  
  3  

Ruiten is een vervelende start tegen 6♠ want als je met het aas neemt kan je niet meteen troef trekken. Immers, oost neemt met troef aas en incasseert de ruiten.

Dus je moet toch nemen met het aas en proberen de verliezende ruiten weg te werken voordat je troef trekt. Speel ♣ naar de vrouw. Als die houdt gooi je op het aas het verliezende ruitje af. Dan troeftrekken en je hebt twaalf slagen.

Als de klaversnit mislukt ben je twee down in plaats van één maar dat weegt niet op tegen de kans om het slem te maken.

 

Rode Draad spel 12 november week 46

Spel 3 B987  
Z/OW 95  
  T8732  
  A5  
H65   AV4
AT42   V6
A54   HB
T93   VB8642
  T32  
  HB763  
  V96  
  H7  
west noord oost zuid
      pas
pas pas 1♣ 1♥
2SA pas 3SA a.p.

Tegen 3SA start noord met ♥9 die zijn partner heeft geboden.

Zoals wel vaker gaat het er om wat de leider in de eerste slag doet. De oplossing is om ♥V te leggen en vervolgens zuid de slag te laten.

OW maken dan 9 slagen ongeacht wat zuid naspeelt.

 

Het addertje zit in het ontwikkelen van de klaveren. Daarmee moet oost twee keer van slag. Door de eerste harten niet te nemen kunnen NZ de hartens niet meer aanvallen omdat de klaverhonneurs verdeeld zitten.

 

Rode Draad spel 29 oktober week 44

Spel 5 V72  
N/NZ HB94  
  HT2  
  B72  
AB96   8543
6   873
A74   643
AV983   T54
  HT  
  AVT52  
  VB98  
  H6  
west noord oost zuid
  pas pas 1♥
X 2SA* pas 4♥
pas pas pas  

Het is duidelijk dat je drie azen verliest. Daarbij is er een mogelijke twwede verliezer in klaveren. Klaveren uit noord moet naar  H  toe lijkt in het lucht van het informatiedoublet door west niet kansrijk.

Aan de winnende speelwijze, het elimineren va nde ruiten, is het risico van een ruitenintroever verbonden.

Win de uitkomst met ♥A. Speel een tweede troef met ♥H. (Laat een troef in oost zitten). Speel ♦H: west wint A; indien west weigert ga je door met ♦T. West neemt en gaat in ruiten van slag naar ♦V in zuid. Speel ♠T in zuid.

Als west ♠A neemt en schoppen vervolgt door ♠H in zuid wordt ♠V in noord de parkeerplaats voor een verliezende klaveren van zuid. West dekt ♠T met ♠B voor ♠V in noord. Steek over naar ♥V zuid. (Om een entree naar zuid te bewaren mocht je geen derde treif trekken.) Incaseer in zuid de laatste ruiten en gooi uit noord een schoppen af. Ga met ♠H naar ♠A in west van slag.

West moet schoppens in de dubbele renonce spelen of va n♣A af en jouw ♣H schenken.

Rode Draad spel 15 oktober 2018 week 42

Spel 11 BT54  
Z/- 8  
  AHV92  
  BT9  
7   A63
AB9742   T
4   87653
A8532   HV64
  HV982  
  HV653  
  BT  
  7  

Dit spel komt van de bridgeclub van mijn zusje. Ze vroeg me of ze met de Oost-West handen 5K kan maken met ruiten start en ruiten na. Die vraag laat ik liggen als puzzel voor thuis. Het gaat me om het bieden.

Op de club van mijn zusje scoorde NZ goed in 4S, gemiddeld als OW 5C konden bereiken en slecht als NZ daarna nog 5S boden. Hoe liggen de verhoudingen op deze club?

Rode draad spel 1 oktober 2018 week 40 - Goulash

Spel 20 AHB10954  
O/Allen 8  
  AV5  
  4  
32   876
7654   AB1032
9872   HBT
753   B
  -  
  HV9  
  643  
  AHV10982  

Als we vroeger een rondpas hadden dan schudden we het spel lichtjes en deelden 4-5-4 rond. Dat noemden we Goulash en het was een recept voor wilde handen.

Ik heb dit spel Goulash gedeeld en inderdaad is het een apart spel. NZ kunnen bijna elk slem maken. Bereiken veel paren 6SA?

Rode draad spel 17 september 2018 week 38

Spel 24 A1086  
O/- 42  
  753  
  10987  
V3   B4
VB1098   AH765
B1098   AHV
AV   HB2
  H9752  
  3  
  642  
  6543  

Het rode draad spel heeft maar één valkuil. OW hebben ruim voldoende voor slem maar er zijn twee verliezers in schoppens.

Test uw vaardigheden in het contrölebieden om dit lek te vinden.

Rode draad spel 3 september 2018 week 36

Spel 13 865  
N/All AV107  
  H76  
  B86  
7   ABT94
65   H43
AV8542   BT943
105432   -
  HV322  
  B982  
  -  
  AHV97  

Toen we met Carien en Menno voor het laatst op bezoek waren bij Klaas vroeg ik hem hoe hij de rode draad spellen uitzocht.

Klaas vertrouwde mij toe dat hij met de hand een spel schudde en dan een aantal kaarten verwisselde om er iets spannends van te maken.

 

Ter herinnering aan deze formidabele wedstrijdleider heb ik het eerste rode draad spel van het seizoen met de hand geschud. Het is een wild spel geworden waarbij geen enkel contract zeker is. Het lijkt alsof NZ 4 kunnen maken en dat OW een uitnemer hebben in ruiten,