Contributie

De contributie voor het verenigingsjaar 2019-2020 bedraagt € 55,-

 

Indien al lid bent van de bridgebond via een andere vereniging,

dan komt u in aanmerking voor een korting van € 11,50

 

Gaarne overmaken voor 15 oktober 2019 op rekening NL35INGB0003152763

Ten gunste van "Niet Roken Bridgeclub de Stadjers"