Contributie 2017/2018

gewoon lid         € 65,-

 

dubbellid            € 56,-

 

jeugdlid              € 55,-

 

jeugd dubbellid    € 51,- 

 

overmaken op: 

NL69 INGB 0005 018625 t.n.v. Bridgeclub De Zeerob

 

Door een Stadjerspas te gebruiken kan de contributie € 32 lager uitvallen, zie verder https://stadjerspas.nl/