Kofferbridge

Bridgeclub Filarski start met thuisbridge onder de naam “KOFFERBRIDGE”. Lekker gezellig thuis bridgen met vrienden en/of familie, met een snufje competitie!

koffertje

 

Organisatie

Bij kofferbridge neemt een lid van Filarski een koffer mee naar huis met 24 voorgestoken spellen. Deze spellen kan men spelen met meerdere paren. Deze andere spelers/paren hoeven geen lid te zijn van Filarski. Filarski heeft (voorlopig) de beschikking over 2 koffers. Een koffer wordt opgehaald bij De Twee Provinciën (even van tevoren bellen of dat kan, en of er koffers aanwezig zijn) en teruggebracht (uiterlijk 3 dagen later) zodra men de spellen heeft gespeeld zodat iemand anders de koffer mee kan nemen. Bij ophalen vult men in het boekje in de naam en afhaaldatum.  

 

Het spelen

De 24 spellen in de koffer zijn gestoken spellen. Ze komen overeen met landelijk gespeelde toernooien. De resultaten worden dan ook vergeleken met deze toernooien. Nadat men een spel gespeeld heeft is het dus van het grootste belang dat men de spellen weer terugbrengt in de mapjes in de verdeling van de kaarten zoals dat was toen men ging spelen. Na het spelen van een spel noteert men de uitslag en bepaalt het percentage met behulp van het lijstje met uitslagen (results) dat in een envelopje bij het spel zit. NB: Als de behaalde score niet op het lijstje voorkomt neemt men het gemiddelde van de percentages van de twee naastgelegen scores,  dan wel, als de score hoger is dan de hoogste score van de lijst, 100%. De percentages van NZ en OW zijn uiteraard samen 100. Op dit envelopje staat ook wie deler van het spel is en wie kwetsbaar is.

 

Als een spel niet klopt

Het kan voorkomen dat een spel niet meer klopt omdat de kaarten fout zijn terug gestoken. In dat geval kan de speler waarbij dat het geval is bijgevoegde verdeling van de kaarten raadplegen. Deze verdeling zit in aparte enveloppen, per ‘windrichting’. Dus een aparte envelop voor Noord, een aparte voor Oost etc. Na raadpleging kan de betreffende speler MET TEVEEL KAART(EN) DEZE BLIND OP TAFEL LEGGEN. DEGENE(N) MET TEKORT KAN DEZE DAN OPPAKKEN EN CHECKEN OF E.E.A. NU CORRECT IS. Op deze manier wordt de schade van een fout spel zoveel mogelijk beperkt.

 

 

Kort samengevat

  1. Wanneer men gaat spelen haalt men een koffer bij De Twee Provinciën op (wel even bellen). Zo snel mogelijk daarna (uiterlijk 3 dagen) brengt men de koffer terug.

  2. De spellen moeten zorgvuldig teruggeplaatst worden in de mapjes, noord in noord, oost in oost etc., 13 kaarten per speler!