Competities en drives

Parencompetitie

Er zijn 3 parencompetities met 2 groepen, A en B. Elke parencompetitie beslaat 5 avonden. Per avond worden 7 ronden van 4 spellen gespeeld.

Er wordt vanuit gegaan dat alle paren elke avond spelen. Als men niet komt spelen, dient men af te zeggen via de afmeldmodule van de website. Afwezigheid zonder afzegging leidt tot aftrek in de eindstand van de lopende competitie.

Een paar moet in een competitie minimaal 3 avonden gespeeld hebben, evt. met een invaller. Indien men niet minimaal 3 van de 5 avonden kan spelen, kan men één competitie overslaan of één competitie 'buiten mededinging' spelen. Dit moet vóór het begin van een nieuwe competitie schriftelijk aan de Wedstrijdleider worden gemeld.

Invallers mogen van binnen of buiten de club komen en de met een invaller behaalde score(s) tellen gewoon mee. Indien een A-speler met een B-speler speelt, dan moet men dit doorgeven aan de wedstrijdleider die het paar indeelt in de A- of de B-groep. De dan te behalen score telt mee voor het reguliere paar in de betreffende groep. In het geval dat 2 spelers van verschillende paren uit dezelfde groep een keer samen spelen, dan telt de score voor beide reguliere paren. Een invaller van buiten de club dient het eigen NBB-lidnummer te melden.

 

Viertallen

Er zijn 3 viertallencompetities. Het aantal speelavonden viertallen zoals vermeld op het wedstrijdkalender is voorlopig aangezien dit afhangt van het aantal deelnemende viertallen.

De viertallencompetitie wordt gespeeld in 2 groepen van elk minimaal 8 viertallen. Elk team speelt één keer tegen elk ander team, op één speelavond zijn er 2 wedstrijden. Een wedstrijd bestaat uit 2 x 6 spellen (in het geval van een driehoek eventueel 2 x 7 spellen).

Een viertal kan bestaan uit vier of meer spelers. Er moeten per avond vier spelers zijn; er is dus opkomstplicht. Indien één of meer van de vaste spelers niet kunnen, dan moet(en) die speler(s) zelf zorgen voor een vervanger(s). Indien dat niet lukt, dienen de andere spelers van het team vervanging te regelen.

 

Top-Integraal

Op de Top-integraal competitieavonden spelen alle paren in één groep. Er wordt afwisselend gespeeld volgens de parentelling en de viertallentelling per paar (butler). Er zijn 6 tot 10 top-integraal avonden verspreid over het jaar. Er worden 2 of 3 spellen per ronde gespeeld en in totaal 22-28 spellen per avond. Men ontmoet dus veel verschillende tegenstanders.  Over alle avonden wordt een eindstand opgemaakt.

 

Clubkampioenschap

Elk paar dingt mee naar het clubkampioenschap. Het paar dat in alle clubcompetities de meeste meesterpunten heeft behaald, is de clubkampioen. De clubkampioen wordt eervol vermeld in de annalen van de club en de namen van de spelers worden vereeuwigd op een beker.

 

Ruitenboer

Elk lid van de club mag meedoen aan de jaarlijkse, landelijke Ruitenboer-drive. Er wordt gespeeld om flessen goede wijn, meesterpunten en plaatsing voor de volgende ronde.

Voor plaatsing voor de halve finale en de finale gelden echter restricties: uitgesloten zijn spelers die in een NBB-competitie (paren of viertallen) de laatste vijf jaar hoger dan Hoofdklasse speelden, of daarop recht hadden. Een Hoofdklasser kan deelnemen, tenzij diens 'rating' > 1600 meesterpunten is. Zie: www.bridge.nl (>Rating). De paren die zich plaatsen spelen een halve finale in maart en evt. de finale in april.

 

Bijzondere drives

Het seizoen wordt geopend met de traditionele drive om de wisselbeker, de Jenne Bons bokaal. De winnaars van de Openingsdrive kunnen hun naam laten bijschrijven op de bokaal.

De laatste avond van het kalenderjaar wordt de kerstdrive gespeeld. Het is een individuele drive met monopoly-geld met na afloop prijzen in natura voor iedereen.

De week voor Pasen wordt de eierdrive gespeeld met uiteraard prijzen in natura voor alle deelnemers.

Het bridgeseizoen wordt afgesloten met een slotdrive met enkele prijzen in natura.

De meeste bijzondere drives zijn in de wedstrijdkalender tevens opgenomen als een top-integraalavond.

 

Externe competities

De website van het district geeft informatie over alle externe competities en veel toernooien. Voor externe paren en -butler moeten paren zich zelf opgegeven. De externe viertallen worden door de club (TC) opgesteld en ingeschreven. Martini neemt zo mogelijk tevens deel aan het Leo Zweeptoernooi van het district Groningen en aan een landelijke bekerwedstrijd van de NBB.