Clubinformatie

Wedstrijdkalender

Aan het begin van het seizoen wordt een wedstrijdkalender vastgesteld (zie menu). Hierop staan de data vermeld van alle competities (paren, viertallen, top-integraal) en alle bijzondere drives (Jenne Bons bokaal, kerstdrive, Ruitenboer, eierdrive, slotdrive). Er wordt niet gespeeld in de kerstvakantie. In de herfst-, voorjaars- en meivakanties is er een top-integraalavond.

 

Uitslagen

Elke avond worden de scores op elk spel per tafel door de paren ingevoerd op bridgemates. De uitslag is aan het eind van de avond daardoor snel verkrijgbaar.

Alle deelnemende spelers krijgen de uitslagen bovendien op hun email-adres.

De uitslagen zijn ook in te zien op de pagina van BC Martini op de clubsites van de NBB (club/12014).

 

Meesterpunten

Op elke avond (met uitzondering van de kerstdrive) worden op basis van de eindstand (evt. per groep) meesterpunten toegekend. De toekenning van meesterpunten geschiedt door de NBB. Spelers die een door de NBB bepaald aantal meesterpunten hebben behaald, ontvangen een titel met de bijbehorende versierselen (zoals clubmeester, districtsmeester enz.). De NBB houdt verder per seizoen en over de laatste vijf seizoenen de totaal behaalde meesterpunten bij en maakt daarvan een rating. De behaalde meesterpunten zijn in te zien op de website van de NBB.

 

Speeltijd en speeltempo

Een speelavond begint om 19.30 uur precies. Men wordt geacht tijdig aanwezig te zijn. Op een parenavond is het verplicht dat een speler van een paar om 19.25 uur aanwezig is.

Er wordt gespeeld met behulp van een wedstrijdklok. De speeltijd is conform de normen van de bridgebond: gemiddeld 7 minuten per spel. Spelen op tijd is wenselijk: het voorkomt dat anderen lang moeten wachten en bevordert dat despeel avond op tijd is afgelopen. Herhaaldelijk nakaarten tussen de spellen verlaagt het speltempo, met soms tijdsoverschrijding als gevolg. Dit is niet wenselijk; nakaarten kan na afloop van de avond of – indien er nog tijd over is – aan het einde van een ronde.

De wedstrijdklok geeft de speeltijd aan met een zoemer. Indien de zoemer voor de laatste 5 minuten klinkt, mag men niet meer beginnen met (de bieding van) een nieuw spel. Het spel dient in de bridgemate te worden ingevoerd als 'NG' = niet gespeeld.

Raadpleeg bij viertallen de wedstrijdleider in geval van tijdnood.

Bij een normaal speeltempo is de avond circa 23.15 uur afgelopen.

 

Systeemkaart

De Bridgebond (NBB) schrijft voor dat een paar over een systeemkaart beschikt en die ook meeneemt op de speelavond. Men kan aan het begin van het seizoen een systeemkaart bij de TC inleveren of zelf zorgen dat men elke avond deze bij de hand heeft.

De alerteerregels van de NBB zijn van toepassing. Men dient in het algemeen elk bod van de bridgepartner te alerteren indien dit bod niet natuurlijk is, extra informatie over de verdeling geeft of zonder alert niet begrepen zal worden door de tegenstanders.

 

Wedstrijdleiding

De organisatie van de competities en de leiding van de speelavonden berust bij de Technische Commissie.

De club telt diverse arbiters die men in geval van (mogelijke) onregelmatigheden of onduidelijkheden te hulp kan roepen.