Contributie

De contributie voor '19-'20 is gelijk gebleven aan de bedragen voor '18- '19 en '17-'18.

Het bedrag is aangepast aan lidmaatschap van meerdere bij de NBB aangesloten bridgeclubs (Stepbridge niet meegerekend) en voor jeugdleden geldt een lagere contributie.

De contributie voor leden vanaf 30 jaar is:

  • alleen lid van Martini: € 75,
  • lid van 2 bridgeclubs: € 64,
  • lid van 3 bridgeclubs: € 61,
  • lid van 4 bridgeclubs: € 59.

De contributie voor leden tot 30 jaar is:

  • juniorlid t/m 25 jaar: € 25,
  • juniorlid t/m 29 jaar: € 45.

 

Betaling van de contributie graag zo spoedig mogelijk op IBAN nummer NL41 INGB 0003 0709 81 t.n.v. penningmeester BC Martini te Groningen.

 

Indien de contributie niet is betaald per 1 november 2019, dan wordt het bedrag verhoogd met €5.
Indien de contributie niet is betaald per 1 december 2019, dan vervalt het recht op deelname aan competities van of in naam van Martini en wordt het bedrag verhoogd met € 10.

 

Personen die in de loop van het seizoen lid worden van BC Martini betalen voor de resterende maanden van het seizoen een bedrag van 1/12 van de jaarcontributie per maand.

Opzegging van het lidmaatschap kan per mail aan bridgeclub.martini@gmail.com.