Contributie

De contributie voor '19-'20 is gelijk gebleven aan de bedragen voor '18- '19 en '17-'18.

De bedragen zijn aangepast aan lidmaatschap van meerdere bridgeclubs en voor jeugdleden geldt een lagere contributie. De bedragen voor leden vanaf 30 jaar zijn:

  • lid: € 75,
  • dubbellid: € 64 (indien men lid is van 1 andere bij de NBB aangesloten bridgeclub),
  • dubbellid: € 61 (indien men lid is van 2 andere bij de NBB aangesloten bridgeclubs),
  • dubbellid: € 59 (indien men lid is van 3 andere bij de NBB aangesloten bridgeclubs).

Voor leden t/m 25 jaar geldt een jaarcontributie van € 25. Voor leden tussen de 26 en 29 jaar geldt een jaarlijkse contributie van € 45.

 

Aan personen die in de loop van het seizoen lid worden van BC Martini wordt voor de resterende maanden van het seizoen een bedrag van 1/12 van de jaarcontributie per maand in rekening gebracht.

Betaling van de contributie graag zo spoedig mogelijk op IBAN nummer NL41 INGB 0003 0709 81 t.n.v. penningmeester BC Martini te Groningen.

Indien de contributie niet is betaald per 1 november 2018, dan wordt de contributie verhoogd met €5.
Indien de contributie niet is betaald per 1 december 2018, dan vervalt het recht op deelname aan competities van of in naam van Martini.